Moomin Language School

Se leikkisämpi tapa oppia kieliä

Moomin Language School on monipuolinen kieltenoppimispalvelu lapsille. Palvelu sisältää kattavat välineet lasten varhaiseen vieraan kielen kehittämiseen: päivittäiset oppimispelit tukevat itsenäistä oppimista ja leikkituokiot yhdessä oppimista. Oppiminen on tehokasta, kun se tapahtuu useassa ympäristössä monipuolisesti ja lapsi on itse aktiivinen osallistuja. Digitaalisina kielikylpykielinä ovat tällä hetkellä englanti ja suomi maahanmuuttajille.

Uusien kielien oppiminen on aina hyödyllistä, mutta merkittäviin oppimistuloksia tarvitaan vahva oppimismetodi ja laaja pedagoginen sisältö. Tutkimukset osoittavat, että monikielisyys vaikuttaa positiivisesti lasten kehitykseen ja useamman kielen osaamisesta on merkittävää etua globaalissa maailmassa.

Paras aika uuden kielen oppimiselle on 3–7 vuoden iässä. Tällöin lapset käyvät läpi kehityskautta, jonka aikana he ovat hyvin vastaanottavaisia ja omaksuvat uuden kielen helposti.

´
Varhainen kielenkehittäminen on erityisen hyödyllistä pienten lasten aivoille. Tutkimusten mukaan monikieliset lapset kykenevät keskittymään, käsittelemään stressiä ja selviämään sosiaalisista tilanteista paremmin kuin yksikieliset lapset. Oppiminen on kaiken kaikkiaan helpompaa, sillä aivot kehittyvät käsittelemään tehokkaasti erilaista tietoa, kuten puhetta ja muistia. Myös lasten äidinkieli kehittyy uuden kielen rinnalla. Positiiviset vaikutukset ulottuvat sosiaalisiin taitoihin, itsetuntoon ja koulumenestykseen.

Moomin Language School -palvelu on palkittu parhaana suomalaisena e-oppimisratkaisuna 2015.

Asiakkaiden kokemuksia

Tekijät

Moomin Language School palvelun kehittämiseen on osallistunut kaiken kaikkiaan yli 20 asiantuntijaa kieltenoppimisen, digitaalisen oppimisen, oppimispelien ja pedagogiikan alueelta.
Anu Guttorm
Founder
Hanna Rinne
Art Director
Saila Juuti
Tuottaja
Jeanette Koskinen
Varhaiskasvatusasiantuntija
Petteri Korhonen
CTO
 

 

Yhteystiedot

Moomin Language School

Tekniikantie 12 FIN-02150 Espoo FINLAND
www.moominls.com
Email: info@moominls.com

Käyntiosoite

Siltavuorenpenger 7 FIN-00100 Helsinki FINLAND