Moomin Language School

Se leikkisämpi tapa oppia kieliä

Vieraan kielen oppiminen lapsena on ainutlaatuinen mahdollisuus, jonka positiiviset vaikutukset ulottuvat laajalle läpi koko elämän. Paras aika oppia uusi kieli on alle kouluikäisenä, sillä silloin uudet tiedot karttuvat nopeasti ja lapsen luontainen kiinnostus kieliä kohtaan voidaan hyödyntää parhaiten.

Moomin Language School on digitaalinen oppimisympäristö, joka auttaa lapsia oppimaan uuden kielen ilon ja leikin kautta.

Varhainen kieltenoppiminen luo vahvan pohjan kaikelle oppimiselle

Vieraiden kielien oppiminen varhaisella iällä vaikuttaa hyvin laajasti lasten kehitykseen, ei pelkästään kielitaitoon.* Varhainen kieltenoppiminen parantaa keskittymiskykyä, ennaltaehkäisee oppimisvaikeuksia, nopeuttaa uusien asioiden oppimista. Positiiviset vaikutukset näkyvät lisäksi äidinkielen luku-, puhe- ja kirjoitustaidoissa sekä sosiaalisissa valmiuksissa. Lapsesta kasvaa vahvalla itsetunnolla varustettu kansalainen monikulttuuriseen maailmaan.

5 minuuttia päivässä riittää
Kielten oppiminen vaatii pitkäaikaista sitoutumista. Uutta kieltä täytyy käyttää päivittäin, jotta sen oppii pysyvästi. Lisäksi kielten oppiminen vaatii jatkuvaa toistoa ja yleensä myös vuosien sitoutumisen.

Moomin Language School -oppimissovellus sidotaan osaksi päiväkodin tai koulun arkea. Sovellus tarjoaa uuden oppisisällön joka arkipäivä. Kielitaidon lisäksi harjoitukset kehittävät lapsen luovuutta, muistia, matemaattista ajattelua ja sosiaalisia taitoja. Digitaalisuus motivoi lasta, lisää rohkeutta puhua ja nopeuttaa oppimista. Oppimiseen menee päivittäin vain 5–15 minuuttia, lapsen jaksamisen ja iän mukaan. Jokaisen lapsen oppimista seurataan reaaliajassa.

Päivittäisen oppimissovelluksen lisäksi osana Moomin Language School-palvelua on myös leikkituokiot**, jotka sisältävät leikkejä, musiikkia, ja askartelua. Leikkituokioissa syvennetään digitaalisesti opittuja asioita ja rohkaistaan käyttämään uutta kieltä sosiaalisissa tilanteissa muiden lasten kanssa.

Moomin Language Schoolin avulla lapsi oppii uutta kieltä, saa onnistumisen kokemuksia, vahvemman itsetunnon sekä arvokkaita taitoja tulevaisuutta varten. Yhdessä oppiminen ystävien kanssa on helppoa, hauskaa, turvallista ja tehokasta.

*Lähde: Euroopan Komissio, Varhainen kieltenoppiminen
** Leikkituokioiden tarjoaminen vaihtelee toimipistekohtaisesti.

Asiakkaiden kokemuksia

Yhteystiedot

Moomin Language School

Tekniikantie 12 FIN-02150 Espoo FINLAND
www.moominls.com
Email: info@moominls.com

Käyntiosoite

Siltavuorenpenger 7 FIN-00100 Helsinki FINLAND