Äidinkieli on tunteiden kieli

Äidinkieli on tunteiden kieli

Äidinkieli vaikuttaa vahvasti identiteettiimme. Se auttaa meitä kehittämään itseämme ja vaikuttaa siihen, miten koemme itsemme myöhemmin elämässä. Äidinkieli on ensimmäinen kieli, jota kuulemme ja seuraamme jo ennen syntymäämme ollessamme vielä kohdussa. Lapsi ilmaisee ensimmäiset tunteensa, sanansa ja ajatuksensa omalla äidinkielellään. Sen takia on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten itse käytämme kieltä. Äidinkielellä on erittäin tärkeä rooli ajatustemme ja tunteidemme muovaamisessa, koska lapsuus, joka on jokaisen tärkein

 

Äidinkieli on avain kulttuuriimme

Kommunikoimme vanhempiemme, perheemme sekä sukulaistemme kanssa äidinkielen avulla. Äidinkieli on myös avain kulttuuriimme, identiteettiimme ja uskomuksiimme. Äidinkielellä on vahva side kulttuuriin ja sen takia lasten on vaikea saada yhteyttä kulttuuriinsa ja taustaansa, jos he eivät osaa omaa äidinkieltään.

 

Äidinkieli auttaa oppimaan muita kieliä

Vahvan ja rikkaan äidinkielen myötä lapsen on myös helpompi oppia muita kieliä. Äidinkieli on perusta kommunikoinnille ja ajattelulle ja sen takia se auttaa meitä hahmottamaan nyansseja eri kielissä. Vahva äidinkieli auttaa lapsia saavuttamaan hyvän lukutaidon myös muissa kielissä, koska oppimamme asiat äidinkielessämme siirtyvät kielten yli. Kun lapsille annetaan mahdollisuus varhaisesta iästä alkaen opiskella kahta tai jopa kolmea kieltä, he kehittävät ajan mukaan syvän ymmärryksen näihin kieliin ja osaavat joustavalla tavalla käyttää eri kieliä eri tilanteissa. On kuitenkin tärkeää pitää vahva linjaus äidinkielen suhteen, vaikka lapsi oppisikin muita kieliä äidinkielen lisäksi. Perheellä ja vanhemmilla on suuri vastuu siitä, että lapsi oppii äidinkielen kunnolla – varsinkin silloin, kun lapsi opiskelee muitakin kieliä. On todella tärkeää, että perheellä on selvät säännöt: kotikieli on äidinkieli ja sitä puhutaan kotona johdonmukaisesti. Se on ainoa tapa saada monikieliselle lapselle vahva perusta äidinkieleen, mikä puolestaan auttaa lasta kehittämään niitä muita kieliä.

 

Jeanette Koskinen

Varhaiskasvatusasiantuntija