Voivatko älylaitteet tehostaa kielen oppimista?

Voivatko älylaitteet tehostaa kielen oppimista?

Helsingin Sanomissa (5.5.2017) julkaistiin tutkimustietoa siitä, että älylaitteet hidastavat lasten kielen kehitystä merkittävästi. Tutkimustulokset on havaittu ensimmäistä kertaa, joten asiaa kannattaa tarkastella eri näkökulmista.

 

Mainittuun tutkimukseen osallistui 900 lasta, jotka olivat testausvaiheessa puolentoista vuoden ikäisiä. Nuorimmat tutkimukseen osallistuneet lapset, jotka käyttivät älylaitteita, olivat vasta puolivuotiaita. Lapset olivat siis hyvin nuoria, jotkut jopa vielä vauvoja. Puolentoista vuoden ikäisillä ja sitä nuoremmilla lapsilla oma äidinkieli on vasta kehittymässä ja he ovat hyvin riippuvaisia vanhempiensa vuorovaikutuksesta. Tämän ikäisten lasten pitäisi tutkia maailmaa mahdollisimman paljon eri aistein, liikkua ja olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa vanhempiensa kanssa, jotta kieli kehittyisi. Tutkimuksessa ei käynyt ilmi lainkaan, miten paljon vanhemmat esimerkiksi lukivat kirjoja lapsille ja puhuivat lastensa kanssa. Vanhemmat ovat omien lastensa vahvin kielellinen malli, joten kirjojen lukemisella ja lasten kanssa runsaalla puhumisella on erittäin suuri vaikutus kielen kehitykseen. Puolentoista vuoden ikäisille lapsille ei vielä ole kovin suurta hyötyä älylaitteista, kun taas tätä vanhempien lasten kanssa tilanne on jo eri.

 

Älylaitteita kritisoidaan, vaikka kyseessä ei koskaan ole pelkkä laite. Itse älylaite ei ole sinällään haitaksi, vaan sen käyttötapa ratkaisee. Tutkimuksessa ei tullut esiin, millä tavalla tai mihin tarkoitukseen lapset käyttivät älylaitteita. Etenkin passiivinen älylaitteiden käyttö näin pienillä lapsilla voi olla haitallista. Jos älylaitteita käytetään rajoitetusti ja vanhemman läsnä ollessa, älylaitteilla voi esimerkiksi tehostaa lasten kielen kehitystä. Älylaitteita voidaan siis käyttää hallitusti pedagogisena oppimisen välineenä. Haasteena on tosin laadukkaan pedagogisen sisällön löytäminen.

 

Tehokkaita oikein käytettyinä

On myös tutkimuksia, jotka osoittavat, että älylaitteet voivat tehostaa kielen kehitystä. Kielten oppiminen älylaitteiden avulla mahdollistaa sen, että lapsi kuulee natiivia ääntämistä. Lapsella on aktiivisen oppijan rooli, mikä motivoi lasta oppimaan lisää. Älylaitteita käyttäessä onkin tärkeä muistaa, että laitteita käytetään nimenomaan opetuksen tehostamisessa ja osana opetusta. Ei ole koskaan hyväksi, että älylaitteet korvaavat ihmiskontaktin.

 

Moomin Language Schoolilla on hyviä kokemuksia vieraan kielen kehityksestä tablettien avulla. Lapset oppivat vierasta kieltä pedagogisen ja motivoivan sovelluksen kautta, ja he kehittävät näin vierasta kieltä päivittäin tabletilla rajoitetun ajan. Näin lopputulos on positiivinen eikä lapsi kuormitu liikaa. Viikoittain lapsi kertaa sovelluksella oppimiaan asioita leikkituokioissa kavereiden kanssa. Älylaitteilla tapahtuva oppiminen sekä sosiaalinen oppiminen käyvät käsi kädessä eikä yksi sulje pois toista. Vanhemmatkin ovat olleet erittäin tyytyväisiä tähän ratkaisuun. He ovat esimerkiksi huomanneet, että puheen tuottaminen suomen kielessä on parantunut, kun englantia on alettu harjoitella Moomin Language Schoolin avulla.