Digiloikka kaipaa myös kieliloikkaa

Digiloikka kaipaa myös kieliloikkaa

Helsingin Sanomien julkaisemassa artikkelissa (19.2.2017) kyseenalaistetaan se, onko Suomi edelleen kielitaitoinen maa. Koska olemme niin pieni maa, meidän olisi tärkeä osata myös muita kieliä pärjätäksemme globaalissa maailmassa. Vaikka Suomi on yleisesti tunnettu kielitaitoisena maana, nykytilanne on se, että nuoret oppivat heikon ruotsin ja melko hyvän englannin.

EU:ssa tavoitellaan yleisesti tilannetta, jossa äidinkielen lisäksi opitaan kahta muuta kieltä. Siinä mielessä meillä on asiat melko hyvin täällä Suomessa. Haasteena on ennemminkin se, oppivatko nuoret vieraita kieliä tarpeeksi hyvin pystyäkseen kommunikoimaan näillä kielillä. Kyse ei ehkä olekaan määrästä vaan opetuksen laadusta. Suurin osa suomenkielisistä kuitenkin opiskelee esimerkiksi ruotsia koulussa, mutta vain harva osaa käyttää ruotsin kieltä myöhemmin työelämässä. Monet eivät myöskään koe osaavansa englantia tarpeeksi hyvin, että uskaltaisivat käyttää kieltä rohkeasti.

Suomessa on pyritty monipuolistamaan kielivalikoimaa kouluissa, mutta heikoin tuloksin. Englannin lisäksi olisi hyvä hallita ranskaa, saksaa, venäjää tai esimerkiksi kiinaa. Nämä ovat kieliä, joita miljoonat ihmiset puhuvat maailmalla. Artikkelissa mainitaan, että syitä kielitaidon vähenemiseen ja kielitarjonnan kaventumiseen on monia. Kiinnostavaa on, että vuonna 2015 kolmasluokkalaisista yli 90 prosenttia opiskeli ensimmäisenä pitkänä kielenä englantia. Saksaa ja ranskaa opiskeli vähän yli prosentti, kun taas venäjää ja espanjaa opiskeli vain reippaasti alle prosentti.

Kieliloikka on kuitenkin menossa parempaan suuntaan koko ajan. Esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on käynnistänyt kokeiluja, joissa vieraiden kielten opetus alkaa aikaisemmin kuin nykyään. Tämä on askel oikeaan suuntaan. Uudet opetussuunnitelmat kouluissa ja päiväkodeissa rohkaisevat monikielisyyteen ja nostavat esiin ajatuksen, jonka mukaan jokaisella lapsella tulisi olla oikeus oppia vieraita kieliä.

Aiheeseen liittyvät

Kommentoi