Kielenoppimista kotona, pieninä paloina päivässä – onnistuuko se todella?

Kielenoppimista kotona, pieninä paloina päivässä – onnistuuko se todella?

 

Jopa 100 perhettä osallistui viime keväänä kotipilotointiimme, josta olemme aiemminkin blogissamme kirjoittaneet. Tällä kertaa jututimme Eeva Paavilaista, jonka esikouluikäinen poika opetteli Moomin Language Schoolin avulla englantia.

 

Oppimistuloksia jo neljässä kuukaudessa

Eeva on ollut lapsensa kanssa mukana kotipilotissa neljän kuukauden ajan, ja hänen mukaansa jo nämä neljä kuukautta ovat olleet merkityksellisiä. Eevan poika (6 vuotta) reagoi nyt englannin kieleen ja tunnistaa englanninkielisiä sanoja kuullessaan niitä. Lasta kiinnostaa myös englannin kielen lausuminen eri tavalla kuin ennen. Oppimissovellus on soveltunut hänen mielestään hyvin kotiympäristöön, joskin hän katsoo, että vanhemman on hyvä osallistua sovelluksen käyttöön.

Alun perin Eeva päätti osallistua kotipilottiin, koska hän koki esikouluiän olevan sopiva hetki englannin kielen aloittamiseen, ja digitaalinen ratkaisu tuntui sopivalta. ”Teknologisen sovelluksen käyttäminen tuntui sopivalta erityisesti englannin kohdalla, koska englanninkielinen mediasisältö puskee lasten elämään muutenkin kaikkialta”, hän sanoo.

 

Pieniä paloja päivittäin

Eevan lapsi on ollut motivoitunut käyttämään sovellusta. Oma-aloitteisesti hän ei ole sitä käyttänyt, mutta on ollut aina halukas aloittamaan oppimisen äidin siihen innostaessa. Eevan mielestä vieraan kielen opiskelun ei tulisi jäädä erilliseksi saarekkeekseen, vaan sen tulisi muodostua osaksi lapsen kielellistä kasvua. Hänen mielestään haasteeksi voikin muodostua kielenoppimisesta innostavan arkirutiinin tekeminen.

Moomin Language Schoolin tiimi haluaakin nostaa juuri tämän seikan esiin: sekä päiväkoti- että kotiympäristössä aikuisella – oli kyseessä sitten päiväkodin opettaja tai vanhempi – on suuri merkitys lasten oppimismotivaation kannalta. Aikuisten innostus tarttuu helposti myös lapsiin. Kielenoppimisesta voi tehdä päivän kohokohdan, kun sitä ei esitellä lapsille viihdepelinä vaan mukavana rutiinina, joka on palkitseva ja hauska. Sovellukseen käytettävä 5-15 minuuttia päivässä on onneksi lyhyt, lapsia kuormittamaton aika, johon on helppo kannustaa.

 

Digitaalisuus kielenoppimisessa positiivista

Eevan tunnelmat ovat positiiviset palveluun liittyen. ”Palvelun perusajatus on erinomainen: systemaattisesti etenevä kielikoulu lapselle läheisten teemojen ja tehtävien avulla”, hän kertoo. Hänen mielestään sovellus on ollut lapselle helppokäyttöinen, ja tehtävien ymmärtäminen sekä sovelluksen käytön aloittaminen vaivatonta. Digitaalisuudenkin hän on nähnyt positiivisena asiana. ”Digitaaliset sovellukset ovat oiva apu pienille lapsille kielten oppimisessa, sillä audiovisuaalinen ja interaktiivinen oppimisympäristö tarjoaa laajemman tarttumapinnan uusien ilmaisujen omaksumiselle”, hän sanoo.

 

Eevan lapsen toinen äidinkieli on espanja, joten Eeva on kannustanut tätä lähestymään englantia jo ennestään hallitsemiensa sanojen ja rakenteiden kautta. Lapselle on ollut hyvin palkitsevaa, kun hän on osannut jo ”valmiiksi” monia sanoja (esim. flor – flower, ventana – window). ”Kielellisistä rakenteista hän on oppinut tunnistamaan ainakin sen, että myös englannissa sanan eteen laitetaan usein artikkeli (esim. la luna – the moon). Täysin uudenkuuloisten sanojen opetteleminen on lisäksi harjoittanut muistia ja herkistänyt korvaa, kun niiden lausumista on harjoiteltu yhdessä vanhemman kanssa”, Eeva kertoo.

 

Eeva suosittelee Moomin Language Schoolia kaikille vanhemmille. Hän haluaa kannustaa vanhempia myös muuhun kielikasvatukseen, kuten vieraskielisten laulujen laulamiseen ja kuvakirjojen lukemiseen. ”Vanhempi voi omalla esimerkillään näyttää, että täydellistä kielitaitoa tärkeämpää on avoin ja innostunut asenne vieraita kieliä kohtaan.” Moomin Language Schoolin tiimi on täysin samaa mieltä Eevan kanssa!

 

Lue lisää vanhempien ajatuksia täältä.