MOOMIN LANGUAGE SCHOOL – KÄYTTÄJÄN PALVELUEHDOT

Nämä palveluehdot (jäljempänä ”Palveluehdot”) ovat voimassa Moomin Language School –  digitaalisen kielenoppimispalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) omistajan ja kehittäjän Playvation Oy:n (jäljempänä ”Playvation” tai ”me”) ja käyttäjän tai alaikäisen Palvelun käyttäjän huoltajan (jäljempänä ”Käyttäjä” tai ”te”) välillä.

Hyväksymällä Palveluehdot vahvistatte lukeneenne ja ymmärtäneenne Käyttöehtojen sisällön ja sitoudutte noudattamaan niitä. Käyttöehtojen hyväksyminen muodostaa teidän ja Playvationin välille sopimuksen, joka pysyy voimassa niin kauan kuin teillä on käyttöoikeus Palveluun (jäljempänä ”Käyttöoikeus”).

Palveluun rekisteröityminen

Teille lähetetään/on lähetetty rekisteröitymislinkki sähköpostiosoitteeseenne, kun/koska asiakkaamme (jäljempänä ”Asiakas”) on maksanut Palvelun tilauksesta (jäljempänä ”Palvelun tilaus”) ja rekisteröinyt Palveluun sähköpostiosoitteenne yhteystiedoksi sille käyttäjälle, jonka Käyttöoikeuteen Palvelun tilaus liittyy. Rekisteröinnin ja Palvelun käytön yhteydessä antamanne tiedot tallennetaan tietokantaamme ja niitä käsitellään tietosuojaselosteemme mukaisesti. Rekisteröinnin yhteydessä teitä pyydetään myös valitsemaan henkilökohtainen salasana. Salasanaa ei lähetetä sähköpostiinne, joten huolehtikaa, että muistatte sen myöhemmin. Voitte luoda uuden salasanan seuraamalla ”Forgot Password” -linkkiä verkkosivullamme osoitteessa https://tools.moominls.com/.

Suojellaksenne omaa tai lapsenne yksityisyyttä, älkää koskaan luovuttako henkilökohtaista salasanaanne kolmannelle osapuolelle. Me emme koskaan tule ottamaan teihin yhteyttä pyytääksemme salasanaanne. Jos epäilette, että salasananne on joutunut vääriin käsiin, luokaa välittömästi uusi salasana seuraamalla ”Forgot Password” -linkkiä Verkkosivullamme ja ilmoittakaa tilanteesta meille mahdollisimman pian. Yhteystietomme löytyvät tämän dokumentin lopusta.

Palvelun käyttö

Teille myönnettävä Käyttöoikeus on rajoitettu. Käyttöoikeus on voimassa niin kauan, kun Asiakas maksaa Palveluun liittyviä maksuja. Käyttöoikeus myönnetään yhtä (1) tiettyä käyttäjää varten. Käyttäjän nimi ja muut tiedot tulee toimittaa meille rekisteröinnin yhteydessä.

Jos Asiakas on yksityinen kuluttaja, Käyttöoikeutta ei saa siirtää toiselle luonnolliselle tai oikeushenkilölle.

Jos Asiakas on organisaatio (julkisyhteisö, yritys, yhdistys tms.), Asiakkaalla on oikeus myöntää näiden Käyttöehtojen mukainen Käyttöoikeus ennalta sovitulle määrälle käyttäjiä organisaation sisällä tai ulkopuolella (työntekijöille, alihankkijoille, asiakkaille jne.). Jos Asiakas purkaa Käyttöoikeuden tai siirtää sen toiselle käyttäjälle, teidän Käyttöoikeutenne käyttää Palvelua raukeaa välittömästi. Palvelun Käyttöoikeuden raukeaminen ei tarkoita teidän käyttäjätilinne tai Henkilötietojenne poistamista. Voitte itse poistaa käyttäjätilinne ja Henkilötietonne Palvelusta kirjautumalla palveluun osoitteessa https://tools.moominls.com ja siirtymällä ”Settings”- valikkoon.

Mikäli yksi (1) tai useampi muu käyttäjä haluaa Käyttöoikeuden Palveluun, ylimääräinen Palveluntilaus on hankittava Playvationilta, tai Playvationin jälleenmyyjältä, riippuen siitä mistä alkuperäinen Palveluntilaus on hankittu.

Kaikki Palvelusta oleva sisältö, mukaan lukien tekijänoikeudet, säilyvät Playvationin ja/tai Playvationin yhteistyökumppaneiden omistuksessa.

Palvelu kerää Henkilötietoja Tietosuojaselosteemme mukaisesti. Jos käytätte Palvelua osana organisaatiota, työntekijänä tai alihankkijana, teillä saattaa olla pääsy muiden käyttäjien Henkilötietoihin. Teillä ei ole missään tapauksessa oikeutta luovuttaa muiden käyttäjien Henkilötietoja kenellekään ulkopuoliselle tai luoda kirjallisia tai sähköisiä kopioita muiden käyttäjien Henkilötiedoista ilman Käyttäjän ja Playvationin kirjallista lupaa.

Sitoudutte olemaan käyttämättä Palvelua roskapostin, virusten, haittaohjelmien tai muun vastaavan levittämiseen, tai mihinkään laittomiin tai moraalittomiin tarkoituksiin. Olette täydessä vastuussa kaikista Palveluun syöttämistänne teksteistä, äänistä, kuvista ja muusta informaatiosta, mukaan lukien mahdollinen tekijänoikeuksilla suojattu materiaali. Olette täydessä vastuussa kaikesta suorasta tai epäsuorasta vahingosta, jota meille, yhteistyökumppaneillemme tai muille käyttäjille saattaa aiheutua Palvelun väärinkäytöstä ja/tai Käyttöehtojen rikkomisesta teidän toimestanne. Olette myös täydessä vastuussa huollettavananne olevan lapsen toiminnasta Palvelun piirissä.

Tietoliikenne ja välineet

Palvelun käyttö vaatii luotettavan internetyhteyden ja Palvelun ohjelmiston kanssa yhteensopivan laitteen. Käyttäjä on yksin vastuussa internetyhteyden ja yhteensopivan laitteen hankkimisesta Palvelun käyttämistä varten.

Ehdot ja vastuurajoitteet

Varaamme kaikki oikeudet Palveluun ja sen osiin. Teillä ei ole oikeutta käyttää Käyttöoikeutta, Palvelua tai Palvelun mitään osaa kaupallisesti tai epäkaupallisesti mihinkään muuhun kuin Palvelun asianmukaiseen käyttämiseen Playvationin määritelmän mukaisesti.

Teemme parhaamme, että Palvelu pysyisi korkealaatuisena, mutta ymmärrätte ja hyväksytte että Palvelu toimitetaan sellaisena kuin se on saatavilla ilman takuita laadusta tai jatkuvuudesta. Takaamme että Palvelun tarjontaa, tukea ja muita osia tuotetaan huolella ja ammattimaisesti.

Playvation pidättää oikeuden päivittää, lisätä ja muuttaa Palvelun sisältöä ilman ennakkovaroitusta tai suostumustanne.

Teemme parhaamme, jotta Palvelun tarjonta häiriintyisi mahdollisimman vähän. Jotta voimme kehittää ja ylläpitää oppimiskokemuksen korkeaa laatua, Palvelua on kuitenkin aika ajoin päivitettävä, jolloin on mahdollista, että Palvelu tai jokin Palvelun osa ei ole väliaikaisesti käytössä. Pyrimme siihen, että tällaiset häiriöt sijoittuisivat sellaisiin aikoihin, jolloin niistä on mahdollisimman vähän haittaa. Emme ota vastuuta vahingoista, joita Palvelun häiriöistä saattaa aiheutua.

Playvation ei ota vastuuta taloudellisista tai muista vahingoista, joita tietoliikenteen tai sähköverkon häiriöistä saattaa aiheutua.

Playvation ei ota vastuuta taloudellisista tai henkilövahingoista, sairauksista, taudeista, kuolemantapauksista tai omaisuusvahingoista, tekijänoikeusrikkomuksista, menetyksistä tai kuluista, mukaan lukien oikeuskulut, jotka liittyvät Palveluun tai sen osiin kuuluvien sopimusvelvollisuuksiemme tai muiden velvollisuuksiemme täyttämiseen, toimintaamme tai sen puutteisiin, tai agenttimme, työntekijämme, edustajamme, alihankkijamme tai muun luonnollisen tai oikeushenkilön, joka toimii Playvationin edustajana, toimittamaan materiaaliin.

Playvation pidättää oikeuden peruuttaa Palvelun Käyttöoikeuden milloin vain ilman ennakkoilmoitusta, mikäli Asiakas laiminlyö Tilauksen maksamisen tai jos Käyttäjä rikkoo näitä Palveluehtoja.

Käyttäjä on, sovellettavan lainsäädännön puitteissa, korvausvelvollinen kaikista aiheuttamistaan suorista ja epäsuorista vahingoista, jotka ovat seurausta Käyttäjän sopimusrikkomuksesta, lainrikkomuksesta tai kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksesta.

Playvation tai Käyttäjä eivät ole korvausvelvollisia vahingoista, jotka ovat aiheutuneet normaaleista onnettomuuksista, kuten tulvasta, tulivuorenpurkauksesta, maanjäristyksestä, työnseisauksesta, lakosta, väistämättömästä tapaturmasta, sodasta, mellakasta, materiaalipulasta, hallituksen toimista, liikennerajoituksesta, kauppasaarrosta tai muista Playvationin tai Käyttäjän vaikutusvallan ulkopuolella olevista tapahtumista.

Muutokset käyttäjän palveluehtoihin

Saatamme aika ajoin päivittää tai laajentaa Palveluehtoja ilman ennakkoilmoitusta tai suostumustanne. Muutokset Palveluehtoihin astuvat voimaan 30 päivää sen jälkeen, kun olemme julkaisseet ne verkkosivuillamme.

Täytäntöönpano

Palveluehdot tai niiden osia saatetaan panna täytäntöön meidän valtuuttamiemme kolmansien osapuolien toimesta.

Palveluehdot ovat teidän asuinvaltionne asiankuuluvien lakien säätövallan alaiset.

Yhteydenotot

Jos teillä on kysyttävää näistä Palveluehdoista tai Palvelun käytöstä, voitte ottaa meihin yhteyttä osoitteessa info@moominls.com tai Playvation Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, Suomi.