vanhemmille_400px

Hyvät vanhemmat

Suomessa tehdään upeaa varhaiskasvatusta ja opetusta joka päivä. Siitä huolimatta vain harvalla lapsella on mahdollisuus päästä kielikylpyyn tai oppia uusia kieliä ennen 10 vuoden ikää.

Lapsen herkkyyskausi ja kiinnostus uusia kieliä kohtaan osuu kuitenkin usein juuri tähän ikään. Olet varmasti huomannut vaiheen, jossa lapsi ikään kuin imee itseensä kaiken tiedon ympäröivästä maailmasta ja harjoittelee uusia taitoja intoa täynnä.

Me yhdistimme lasten rakastamat asiat: leikin, oppimisen ja pedagogiikkalähtöisesti suunnitellun digitaalisen ympäristön. Syntyi Moomin Language School, jossa uutta kieltä opitaan päiväkodissa hoitopäivän tai koulupäivän aikana oman opettajan tukemana.

Moomin Language School tarjoaa nykyaikaisen, lapsilähtöisen oppimismetodin, joka mahdollistaa kielikylvyn tuomat edut digitaalisesti. Palvelussa yhdistyvät suomalainen, korkeatasoinen pedagoginen osaaminen sekä innovatiiviset, nykyaikaiset välineet. Digitaalisina kielikylpykielinä ovat englanti ja suomi (S2) maahanmuuttajille. Myöhemmin tarjoamme muitakin kieliä.

Osallistumalla Moomin Language Schooliin lapsi oppii vieraan kielen lisäksi myös monia muita arvokkaita taitoja keskittymiskyvystä sosiaalisiin taitoihin. Lisäksi vieraan kielen kehittäminen varhaisessa vaiheessa kehittää laaja-alaisesti muiden taitojen oppimista sekä laajentaa maailmankuvaa. Lapsi saa mittaamattoman arvokkaat eväät ja taidon, josta hän hyötyy läpi elämän.

Palvelu palkittiin parhaana suomalaisena oppimisratkaisuna eEemeli-laatukilpailussa 2015.

Tutustu vielä paremmin palvelun taustaan Pedagogiikka-osiosta!