Haastattelussa digitaalisen kielikoulutuksen pioneeri Juha Telkkinen

Haastattelussa digitaalisen kielikoulutuksen pioneeri Juha Telkkinen

Juha Telkkinen on toiminut digitaalisen kielikoulutuksen parissa jo yli 30 vuotta. Hän on Moomin Language Schoolin emoyhtiön Promentor Solutions Oy:n toimitusjohtaja, ja hän on ollut käynnistämässä Moomin Language School -palvelun kehittämis. 

 

Miten Moomin Language School syntyi?  

Perustin 80-luvulla Promentor Solutions Oy:n, joka tuottaa digitaalista kielikoulutuspalvelua aikuisille kieltenopiskelijoille. Tablettien tultua markkinoille aloimme suunnitella lapsille suunnattua sisältöä. Seurattuamme markkinan kehitystä huomasimme, että pedagogiikkalähtöisiä ratkaisuja ei juurikaan ollut. Lähdimme tältä pohjalta rakentamaan liiketoimintasuunnitelmaa, otimme yhteyttä Moomin Charactersiin ja he innostuivat asiasta. Yhteistyön käynnistyttyä syntyi Moomin Language School.  

 

Sinulla on jo 30 vuoden kokemus digitaalisista oppimateriaaleista. Millä tavalla sinun kokemuksesi näkyy Moomin Language Schoolissa?

Uskon, että kokemukseni näkyy viime kädessä palvelun laadussa ja helppokäyttöisyydessä. Pitkä kokemus on tuonut minulle ymmärrystä loppukäyttäjän ja heitä ohjaavien opettajien tarpeista. Meillä on hieno työryhmä, joka koostuu mm. varhaiskasvattajista, pelisuunnittelijoista, kieltenopettajista ja teknologia-alan ammattilaisista, ja he ovat saaneet minunkin näkemyksiäni siirrettyä itse palveluun.   

 

Olet suomalaisen kielikoulutuksen pioneeri. Mikä sai sinut innostumaan digitaalisista oppimateriaaleista?

Alun perin innostuin, kun pari puolituttua kaveria tekivät pieniä kielisisältöjä disketille 80-luvulla. Asiaa selviteltyäni havaitsin, että tämä digitaalinen kielikoulutus liiketoiminta-alueena kasvaa tulevaisuudessa. Yrittäjyydestä minulla oli jo ennestään kokemusta. Liiketoiminta on kantanut hyvin jo yli 30 vuotta ja kasvu tulee jatkumaan edelleen. Siitä se kipinä lähti.  

 

Mitä haasteita digitaalisen kieltenoppimateriaalin tuottamisessa on?

Oppimateriaalin tulee olla monipuolinen, mikäli pyritään kokonaisuuteen, joka kattaa kaikki kielen eri osa-alueet: puhuminen, kuunteleminen, kirjoittaminen ja lukeminen. Lapsille suunnattu sisältö vaatii ammattitaitoa monelta eri osaamisalueelta kuten varhaiskasvatuksesta, kielen pedagogiikasta ja käytettävyydestä. Tuotanto vaatii myös vankkaa projektijohtamisen osaamista. Moomin Language Schoolin tuotantotiimiin kuuluu noin 30 osaavaa ammattilaista, joiden avulla saamme tarjottua parhaan mahdollisen palvelun.  

 

Mitkä ovat digitaalisen oppimateriaalin hyödyt?

Digitaalinen materiaali on aina käytettävissä ja se voidaan jakaa isoille joukoille, kun taas henkilökohtainen opetus voidaan antaa yleensä melko pienelle ryhmälle. Interaktiivisuudessa on myös paljon eri laatutasoja, mutta parhaimmillaan laadukas vuorovaikutteisuus digitaalisessa oppimateriaalissa ohjaa oppijaa ajattelemaan ja oivaltamaan itse. Erityisesti kielen oppimisessa digitaalisuus tarjoaa mahdollisuuden kuunnella natiivin puhetta ja harjoitella ääntämistä.  

 

Tänä päivänä löytyy monenlaisia kieltenoppimispalveluita. Miksi kannattaa valita suomalaisten tuottama Moomin Language School?

Moomin Language School auttaa lapsia saavuttamaan hyvän kielitaidon luotettavasti ja turvallisesti. Palvelua käyttävät lapset saavat mahdollisuuden harjoitella kielen kaikkia osa-alueita hauskalla ja leikkisällä tavalla. Palvelun ovat suunnitelleet varhaiskasvatuksen ja kielten oppimisen asiantuntijat sekä sovelluskehittäjät, ja palvelu on suunniteltu pedagogiikka edellä. Moomin Language School perustuu opetussuunnitelmaan ja tarinaan, joka kehittyy ajan myötä.  

 

Mikä on digitaalisen kieltenoppimisen tulevaisuus?

Teknologia kehittyy nopeasti ja tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia. Kommunikointi, ääni, puhe ja lausuminen ovat kielessä olennaisessa osassa. Ääntämistä tunnistavat ohjelmat kehittyvät koko ajan ja oppijaa voidaan tukea henkilökohtaisella tasolla. Moomin Language School on eturintamassa osana digitaalisen kielenoppimisen tulevaisuutta. Pysykää kuulolla!