Kaksikieliset aivosi kyllä muistavat

Kaksikieliset aivosi kyllä muistavat

Yleisesti ajatellaan, että kielen unohtaa, jos sitä ei käytä. Uusi tutkimus kuitenkin osoittaa, että kielitaito pysyy aikuiseksi asti, vaikka emme kuulisi sitä enää syntymämme jälkeen.

 

Royal Society Open Sciencessa julkaistussa tutkimuksessa tutkittiin varhaisen kielenaltistumisen vaikutuksia. Hollantilaisia aikuisia opetettiin tunnistamaan äänteiden eroavaisuuksia korean kielessä. Osa osallistujista oli adoptoitu Koreasta hollantilaisiin perheisiin ennen kuuden vuoden ikää, kun taas osa ei ollut koskaan altistunut korean kielelle. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että Koreasta adoptoidut henkilöt, jotka näin ollen olivat kuulleet koreaa varhaislapsuudessaan, olivat muita osallistujia parempia erottamaan äänteitä. Tutkimuksen mukaan näyttäisi siltä, että lyhytkin altistus vieraalle kielelle varhaisiässä voi edistää kielen oppimista myöhemmin elämässä. Varhain opittu voi pysyä kanssamme vuosikymmeniä.

 

Kaksikielisten aivojen monet hyödyt

Tämä on vain yksi kaksikielisten aivojen mielenkiintoisista piirteistä. Kaksikieliset aivot myös sopeutuvat nopeammin uuteen tietoon, ja niiden kielisynapsit ovat mukautumiskykyisempiä kuin yksikielisten aivojen, mikä helpottaa kielen muistamista ja uudelleenoppimista myöhemmin vaikkemme olisi käyttäneet kieltä vuosikausiin.

 

Tutkimus osoittaa käytännössä, että kaikki altistuminen vieraalle kielelle on hyödyllistä lapsen tulevaisuuden kannalta. Kaksikielisyyteen liittyvien tutkimustulosten vuoksi yhä useammat vanhemmat etsivät erilaisia ratkaisuja auttaakseen lapsiaan oppimaan kieliä, eikä ihme, sillä kaksikielisyydestä on paljon hyötyä. Kaksikieliset henkilöt ovat esimerkiksi parempia ratkomaan konflikteja kuin yksikieliset. Kaksikielisyyden on myös todettu jossain määrin suojaavan Alzheimerin taudilta ja dementialta. Suurimman hyödyn kaksikielisyydestä saa, kun kielen oppimisen aloittaa varhain. Paras aika oppia vieraita kieliä onkin päiväkoti-iässä.