Kielten opetus pitäisi aloittaa aikaisemmin

Kielten opetus pitäisi aloittaa aikaisemmin

Lapsilla on erinomainen taito oppia uusia asioita, he ovat uteliaita ja heillä on sisäinen halu oppia. Kun oppiminen on lapsilähtöistä ja motivoivaa, uusia asioita opitaan helposti. Sama pätee myös kielten oppimisessa. Jo varhaisesta iästä alkaen lapsista voi kehittyä monikielisiä taitureita, mutta siihen tarvitaan aikaa, motivaatiota, tavoitteita sekä oikeanlaisia pedagogisia ratkaisuja.

 

Juuri ennen vuodenvaihdetta Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus käynnistivät kokeilut, joissa vieraiden kielten opiskelu alkaisi jo ensimmäisellä luokalla. Kokeilu on osa peruskoulun uudistamisen kärkihanketta. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen uskoo siihen, että kokeilujen avulla löydettäisiin uusia, hyviä malleja kielen opetuksen aikaistamiseksi.

 

Kielitaidon tärkeys

Kielitaito on vahvuus sekä globaalissa maailmassa yleisesti että tulevaisuuden työmarkkinoiden kannalta. Kielitaito on pakollinen taito, jos haluaa menestyä globaalissa maailmassa. Jokaisella lapsella tulisi myös olla oikeus kielten opiskeluun jo varhaisesta iästä alkaen. Sanni Grahn-Laasonen korostaakin, että valitettavasti suosittuja kielikylpyjä on tarjolla vain harvoille. Tässä asiassa digitalisaatiosta onkin erittäin paljon hyötyä.

 

Moomin Language School tarjoaa digitaalisen kielikylvyn päiväkodeille sekä kouluille. Digitaalinen kielikylpy mahdollistaa vieraan kielen oppimisen kaikille lapsille. Varhaisen vieraan kielen oppimisen hyödyt ovat todella tärkeät lapsen tulevaisuuden kannalta. Lauantaina 28.1.2017 Moomin Language School pitää luennon ”Digitaalinen kielikylpy päiväkodissa” Educa-messuilla Helsingin Messukeskuksessa. Luennolla saat tietoa varhaisen vieraan kielen oppimisen hyödyistä sekä siitä, miten digitaalinen kielikylpy tulee osaksi päiväkodin arkea.

 

Tapahtuma: Educa-messut, Moomin Language School ja Digitaalinen kielikylpy päiväkodissa

Milloin: 28.1.2017, klo 14:00

Missä: Helsingin Messukeskus, Luentotila 201

 

Lue Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote täältä

Lue lisää Educa-messuista täältä