Laatusertifikaatti Moomin Language Schoolille

Laatusertifikaatti Moomin Language Schoolille

Kokoa Standardin mukaan Moomin Language School on maailmanlaajuisesti sovellettavissa ja sen oppimissovellus on visuaalisesti upea. 

 

Kokoa Standard, suomalainen opetusteknologiaan keskittyvä laatusertifiointipalvelu, on arvioinut Moomin Language Schoolin ja antanut sille laatusertifikaatin palvelun korkean pedagogisen laadun ansiosta. Kokoa Standardin arviointi “mittaa oppimisratkaisun pedagogista laatua ja selvittää, miten tehokkaasti se tukee oppimista.” Arviointimetodi perustuu kasvatuspsykologiaan ja se on kehitetty yhteistyössä suomalaisten yliopistotutkijoiden kanssa. Kokoa vertasi Moomin Language Schoolia Kokoan omaan opetussuunnitelmaan ja Ison-Britannian kansalliseen opetussuunnitelmaan vieraiden kielten oppimisen osalta.

 

Kokonaisvaltaista kielen oppimista turvallisessa ympäristössä

Kokoan mukaan Moomin Language School on ”kokonaisvaltaisen kielenoppimisen” palvelu, joka tukee aktiivista oppimista ja tarjoaa “vuorovaikutteisen ja johdonmukaisen oppimiskokemuksen”. Palvelun todettiin olevan ”turvallinen ympäristö”, joka johdattaa lapsen pehmeästi uuteen kieleen tarjoamalla ”valtavan määrän harjoituksia laajasta valikoimasta oleellisia ja konkreettisia aiheita ja teemoja” sekä ”runsaasti rohkaisevaa palautetta”. Samalla palvelu tarjoaa ”tarkasti ennustettavia oppimistuloksia”, jotka auttavat opettajia ja vanhempia suunnittelemaan lasten oppimista tehokkaasti. 

 

Arvioijat näkivät palvelun olevan maailmanlaajuisesti sovellettavissa, sillä ”oppimissovelluksen hahmot ovat monipuolisia ja sanasto ja lauseet kuvaavat sanoja, jotka ovat yleisiä ympäri maailman.” Kokoan arvioijien mukaan oppimissovellus on audiovisuaalisesti ”miellyttävä ja värikäs” ja sen sisältämät Muumi-animaatiot ”upeita”.

 

Itsenäisyyttä ja laaja-alaista osaamista

Arvioijien mukaan pääasiassa itsenäisesti käytettävä oppimissovellus ja palveluun kuuluvat leikkituokiot tukevat myös ryhmätyöskentelyä ja yhteistyötaitoja. Raportissa sanotaan muun muassa seuraavasti: 

 

Oppimissovellus on itsenäiseen käyttöön, mutta se myös edistää jakamista ja yhdessä tekemistä – kun lapsen peliaika on ohi, sovellus siirtyy oppilasvalikkoon, josta seuraava lapsi voi aloittaa oman vuoronsa. Käyttöliittymä on suunniteltu niin, että oppilaan vaihto voi tapahtua ilman aikuisen valvontaa, joten lapset voivat hoitaa pelivuoronsa itsenäisesti.” 

 

Arvioijien mukaan palvelu opettaa vieraan kielen lisäksi myös monia muita taitoja, kuten sosiaalisia ja kognitiivisia taitoja, monitieteistä ja kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisua, kulttuurista tietoisuutta ja suvaitsevaisuutta, globaalia ajattelua ja medialukutaitoa.

 

Kokoa Certificate for Moomin Language School

Kokoan laatusertifikaatti Moomin Language Schoolille

 

Voit lukea lisää arvioinnista Kokoan sivuilta.