Moomin Language School on ainutlaatuinen palvelu, joka yhdistää kielenopetuksen ammattilaisten suunnitteleman korkealaatuisen sisällön kielikylpymenetelmiin digitaalisin keinoin – mukaansatempaavuutta ja leikillisyyttä unohtamatta!

VARHAISEN KIELENOPPIMISEN HYÖDYT

Tutkimusten mukaan paras aika oppia uusi kieli on 3-7-vuotiaana. Silloin lapsilla on herkkyyskausi, jonka aikana uuden tiedon ja kielitaidon omaksuminen on helpointa. Varhainen kielenoppiminen luo vahvan pohjan monikielisyydelle, mutta kehittää myös itsetuntoa ja sosiaalisia taitoja.

Monikielisyys vaikuttaa laajasti lapsen aivoihin ja kehitykseen. Monikielisillä lapsilla on todettu mm. parempi kyky keskittyä ja käsitellä stressiä ja sosiaalisia tilanteita. Oppiminen on keskimäärin helpompaa, sillä monikielisten lasten aivot ovat kehittyneet prosessoimaan uutta tietoa laajemmin. Monikielisyys kehittää myös puhetta ja muistia, ja vahvistaa myöskin äidinkielentaitoja!

Varhaisen kielenoppimisen edut ovat kiistattomat, mutta todellisia tuloksia saavutetaan vain jos oppiminen perustuu vahvaan menetelmään ja laadukkaaseen, monipuoliseen sisältöön. Siksi olemme kehittäneet Moomin Language Schoolin.

KIELIKYLPYMENETELMÄ

Moomin Language School perustuu kielikylpymenetelmään. Lapset altistuvat sovelluksen ja leikkien kautta uudelle kielelle päivittäin monipuolisissa, arkisissa tilanteissa. Sovelluksen aiheet ovat lähellä lasten omaa kokemuspiiriä. He oppivat kielen siis samalla tavalla kuin äidinkielensäkin – kuulemalla ja käyttämällä sitä.

Alkuun lapset oppivat paljon sanoja ja yksinkertaisia keskustelufraaseja monipuolisissa harjoituksissa, jotka käyttävät niin ääntä, kuvaa, liikettä kuin kosketustakin oppimisen tukena.

 

Kielioppi tulee lasten kielenopetuksessa aina toisena. Tärkeintä on, että lapset uskaltavat käyttää kieltä, vaikka tekisivätkin aluksi virheitä. Kannustava oppimisympäristö, jossa pienetkin onnistumiset antavat aihetta iloon, on Moomin Language Schoolin menetelmän ytimessä.

Lisäksi Moomin Language School painottaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa. Opettajien käyttöön suunnitellut leikkituokiot tukevat sovelluksessa käsiteltyjä aiheita ja rohkaisevat lasta käyttämään kieltä yhdessä ystäviensä kanssa.

TEKNOLOGIA OPPIMISEN TUKENA

Digitaaliset työkalut tutkitusti tukevat oppimista, mutta vain silloin kun ne sisältävät korkealaatuista oppimateriaalia. Teknologia on osa nykypäivän lasten elämää, halusimme tai emme, ja me Moomin Language Schoolissa uskomme, että on tärkeää olla eturintamassa tarjoamassa lapsille laadukasta sisältöä, joka vastaa heidän kokemusmaailmaansa.

Digitaalisuuden mahdollistamat oppimismenetelmät on palvelussamme otettu laajasti haltuun. Sovelluksen parissa lapset pääsevät hyödyntämään montaa aistia samaan aikaan, jolloin opitut asiat jäävät helpommin mieleen. He kuulevat kieltä, pääsevät äänittämään omaa lausumistaan, valitsevat oikeita vastauksia kosketuksellaan, ja liikkuvat kuvat elävöittävät harjoituksia.

TEHOKASTA RUUTUAIKAA

Jokainen lapsi saa edetä sovelluksessa omassa tahdissaan muumien kannustamana. Hän oppii kieltä pienissä paloissa, vain 5-15 minuuttia päivässä. Peliaika on opettajan säädettävissä, ja sillä varmistetaan, että lapsi viettää oppimisen parissa vain sen verran aikaa kuin hänen keskittymiskykynsä riittää.

 

Tutkimusten mukaan paras oppimistulos saadaan, kun sovellusta käytetään vain lyhyen aikaa, mutta säännöllisesti joka päivä. Pienissä paloissa opittu jää pitkäkestoiseen muistiin paremmin kuin kerralla ahmittu tieto. Näin estetään myös lapsen kuormittuminen.

LEIKKISÄÄ OPPIMISTA

Pieni lapsi oppii parhaiten silloin kun hänellä on hauskaa, leikkien ja kokeillen. Moomin Language Schoolin pelilliset harjoitukset, hauskat hahmot ja värikäs maailma tempaavat pienen oppijan mukaansa. Leikit, laulut ja askartelut yhdessä opettajan ja muiden lasten kanssa vahvistavat oppimista ja rohkaisevat puhumaan uudella kielellä.