Milloin on liian myöhäistä aloittaa vieraan kielen opiskelu?

Milloin on liian myöhäistä aloittaa vieraan kielen opiskelu?

Lapset oppivat kieliä helpommin kuin aikuiset – tämä on nykyään yleisesti tiedossa, ja se on myös yksi meidän toimintamme kulmakiviä täällä Moomin Language Schoolilla. Yleistietoisuudestaan huolimatta lasten lähes maaginen kyky oppia kieliä herättää useita kysymyksiä: miksi lapset ovat niin hyviä kielten oppimisessa? Milloin tämä potentiaali alkaa taantua? Onko kielen oppimisessa todella olemassa kriittinen kausi, jolloin kielen oppiminen on erityisen helppoa? Tarkoittaako se, ettei uutta kieltä voi enää oppia tämän kauden jälkeen?

 

Lainaus_suomi

 

Boston Collegen, MIT:n ja Harvardin uusi yhteistutkimus (Cognition, 1.5.2018) auttaa meitä ymmärtämään vieraan kielen oppimista paremmin. Tutkijat keräsivät dataa noin 670 000 osallistujalta – tämä on suurin tutkimusaineisto, joka on saatu kerättyä kielitieteellistä tutkimusta varten. Tutkimuksessa havaittiin, että kielen oppimiselle on tosiaan olemassa kriittinen kausi, mutta että se kestää pitempään kuin aiemmin on uskottu.

 

Tavoitteena natiivitaso? Aloita ennen kymmenettä ikävuotta

Tutkimuksen mukaan kieliopin oppimiskyky säilyy korkeana paljon luultua kauemmin. Aiemmat ehdotukset rajaiästä ovat tutkijasta riippuen vaihdelleet ensimmäisistä elinvuosista viisi-, seitsemän- tai kymmenvuotiaaksi. Osa tutkijoista on ollut myös sitä mieltä, ettei tällaista rajaikää ole oikeasti olemassa. Uusi tutkimus kuitenkin antaa viitteitä siitä, että rajaikä on kuin onkin olemassa, ja se näyttäisi sijoittuvan ikävuosille 17-18. Tästä huolimatta tutkijat huomasivat myös, että on ”lähes mahdotonta” saavuttaa äidinkielisen tasoista kielitaitoa vieraassa kielessä, jos kielen oppiminen alkaa vasta kymmenennen ikävuoden jälkeen. Kuten Joshua Hartshorne, psykologian yliassistentti Boston Collegessa ja yksi tutkimuksen kirjoittajista, sanoo: ”Jos haluaa natiivitasoisen ymmärryksen englannin kieliopista, pitäisi oppiminen aloittaa noin kymmenvuotiaana.”

 

Kymmenennen ikävuoden jälkeen oppimiskyky lähtee laskuun, selittää Hartshorne. Aiemmin aloittaminen on hyödyllistä myös ääntämisen vuoksi, sillä mitä vanhempia olemme, sitä vaikeampi meidän on tuottaa vieraiden kielten äänteitä. Tutkimuksen tuloksilla on potentiaalisesti suuri vaikutus kielten opetukseen kouluissa, joissa vieras kieli aloitetaan usein juuri kriittisessä kymmenen vuoden iässä tai jopa vasta sen jälkeen. Varhainen kielen oppiminen on kuitenkin yleistymässä; esimerkiksi täällä koti-Suomessa ensimmäinen vieras kieli alkaa tulevaisuudessa jo ensimmäisellä luokalla. Ei ole kuitenkaan mitään syytä, miksei se voisi alkaa vieläkin aiemmin.

 

Aikuisten kielenoppiminen: haastavaa, muttei mahdotonta

Tutkimuksen tulokset yllättivät myös tutkijat. ”Tulokset antavat meille todella erilaisen ymmärryksen siitä, miksi lapset oppivat uuden kielen tehokkaammin ja kokonaisvaltaisemmin kuin aikuiset”, sanoo Hartshorne. Mutta miksi kieliopin oppiminen vaikeutuu 18 ikävuoden jälkeen? Tähän kysymykseen ei ole vielä selkeää vastausta, mutta se saattaa johtua esimerkiksi biologisista, sosiaalisista ja/tai kulttuurisista tekijöistä. Ehkä aivojen plastisuus muuttuu, tai työ, opinnot ja muut seikat tulevat kielenoppimisen tielle aikuisuuden kynnyksellä. Vieraan kielen oppiminen aikuisiällä ei kuitenkaan ole turhaa eikä mahdotonta. Monet tutkimukset osoittavat, että vieraan kielen oppiminen missä tahansa iässä vaikuttaa positiivisesti yksilön kognitiivisiin kykyihin ja voi jopa lykätä dementian alkamista. Lisäksi siitä on myös välittömämpää hyötyä, kuten kyky keskustella ja rakentaa yhteisymmärrystä muunmaalaisten kanssa puhumalla heidän kanssaan heidän äidinkielellään.

 

Kielten oppiminen ei siis ole koskaan liian myöhäistä; se vaikuttaa positiivisesti aivojen hyvinvointiin, aloitti sen milloin tahansa. Kielioppi on kuitenkin helpompi oppia ennen 17 tai 18 vuoden ikää; tämän jälkeen kielen oppimisesta tulee yhä vaikeampaa, vaikkei kuitenkaan mahdotonta. Paras aika kielen oppimiselle on kuitenkin nuorella iällä: äidinkieliseen verrattavissa olevan kielitaidon saavuttamiseksi (eikä vain ääntämyksen kohdalla) vieras kieli pitäisi aloittaa ennen kymmenettä ikävuotta. Mutta miksi odottaa niin kauan? Lapset ovat hämmästyttävän taitavia oppimaan, ja aloittamalla varhain lapsella on aikaa ja mahdollisuus aloittaa kolmas, neljäs tai jopa viides kieli vielä, kun natiivitason saavuttaminen on suhteellisen helppoa.