Moomin Language School Kasvu-lehdessä

Moomin Language School Kasvu-lehdessä

Varhaiskasvatuksen ammattilaisille suunnattu Kasvu-lehti teki artikkelin Moomin Language Schoolista maaliskuussa. Kasvu-lehti julkaistaan verkkojulkaisuna sekä painettuna versiona. Artikkelin on kirjoittanut Jaana Laitinen.

 

Kielten opetusta leikin lomassa

Kasvu-lehden toimittajat kävivät seuraamassa englanninkielistä leikkituokiota Tenava-Taaperossa. Moomin Language Schoolin leikkituokiot ovat suosittuja ja lapset saavat oppia vierasta kieltä laulujen, leikkien sekä tablettien avulla. Leikkituokiot ovat sosiaalista oppimista varten ja silloin kieltä opitaan liikkumalla, kuuntelemalla, laulamalla sekä katsomalla kuvia. Leikkituokiota ohjaa oma tuttu opettaja ja kavereiden kanssa on hauskaa yhdessä sukeltaa kielten ihmeelliseen maailmaan.

 

4000 sanaa neljässä vuodessa

Moomin Language School on digitaalinen kielikylpy, joka on suunnattu alle kouluikäisille lapsille. Siihen kuuluu kerran viikossa pidettävä leikkituokio sekä tableteilla käytettävä käytettävä pedagoginen oppimissovellus. Oppimissovellus on itsenäistä oppimista varten ja sitä pelataan 5-15 minuuttia päivässä. Vierasta kieltä opitaan pienissä paloissa päivittäin. Näin lapsi ei kuormitu liikaa eikä kiinnostus lopahda. Päiväkodin kasvattajat huolehtivat siitä, että jokainen lapsi pääsee pelaamaan ja harjoittelemaan. Vanhemmat pystyvät seuraamaan oman lapsensa edistymistä netistä löytyvien raporttien avulla. Moomin Language Schoolissa on opetussuunnitelma neljäksi vuodeksi ja siinä ajassa lapset oppivat 4000 uutta sanaa.

 

Toinen kieli kehittää aivoja

Toisen kielen oppimisesta ei ole mitään haittaa, mutta siitä on erittäin paljon hyötyä lapselle. Kun lapsi on 3-vuotias, hän on oppinut äidinkielen perusteet. Ennen luultiin, että toisen kielen oppiminen olisi haitaksi lapsen äidinkielelle, mutta tutkimukset ovat osoittaneet tämän luulon vääräksi. Ikävuodet 3-7 ovat lapsen kielen kehityksen herkkyyskautta. Silloin lapsi oppii helposti vieraita kieliä leikin lomassa.

 

Suomea Muumien avulla

Kouvolassa Utunmäen päiväkodissa maahanmuuttajataustaiset lapset oppivat suomea Moomin Language Schoolin avulla. Päiväkodissa ollaan erittäin tyytyväisiä digitaaliseen kielikylpyyn ja sen avulla suomen kieli tulee nopeasti tutuksi. Kielikylvyn avulla lapset oppivat uusia käsitteitä ja alakäsitteitä, fraaseja sekä lauserakenteita. Uutta sisältöä kieleen tulee päivittäin.

 

Lue koko artikkeli täältä.