Moomin Language School Malesiassa

Seuraavat kansainväliset kuulumiset tulevat Malesiasta, jossa Moomin Language School on käytössä Selaman kylässä, Perakin ja Kedahin osavaltioiden rajalla. Alla Malesiassa toimiva edustajamme kertoo Moomin Language Schoolin toiminnasta Malesiassa.

 

Moomin Language Schoolin käyttö Selamassa lähti siitä, kun tapasin Perakin osavaltiossa olevan Taipingin toimialueen koulutoimenjohtajan. Koulutoimenjohtajalla on alaisuudessaan 148 koulua, ja hän halusi tutustua Moomin Language Schooliin käytännössä. Niinpä aloitimme projektin yhdessä koulussa, joka vastaa hyvin paikallisia kouluja: koulu on keskikokoinen, ja suurimmalla osalla oppilaista on äidinkielenä malaiji. Koululla on käytössään kolmisenkymmentä tablettia.

 

Leikkituokioon valmistautumassa.

Leikkituokioon valmistautumassa.

 
Luokat jaettiin kahteen ryhmään leikkituokioita varten.

Luokat jaettiin kahteen ryhmään leikkituokioita varten.

 

Projektiin on osallistunut yksi esikoululuokka ja yksi ensimmäisen vuoden luokka. Palvelun käytön aloituksesta pidettiin vanhemmille infotilaisuus, johon vanhemmat osallistuivat innolla. Uusi palvelu ja teknologian käyttö opetuksessa tuntui sekä kiinnostavan että jännittävän, ja keskustelu oli vilkasta.

 

Opettajamme Inka vetää ensimmäistä leikkituokiota, jossa aiheena on perheenjäsenet.

Opettajamme Inka vetää ensimmäistä leikkituokiota, jossa aiheena on perheenjäsenet.

 
Esikoululuokan opettaja vetää toista ryhmää ensimmäisestä leikkituokiosta.

Esikoululuokan opettaja vetää ensimmäistä leikkituokiota toiselle ryhmälle.

 

Olemme pitäneet demotunteja yhdessä opettajien kanssa ja näin opastaneet leikkituokioiden pitämiseen. Lapset harjoittelevat sovelluksen avulla uutta sanastoa ja rakenteita viikon, minkä jälkeen heille pidetään aiheeseen liittyvä leikkituokio. Lasten oppiminen näkyi selkeästi jo ensimmäisellä leikkituokiolla, kun he osasivat heti vastata opettajan sanastokysymyksiin oikein.

 

Yleisesti vastaanotto on ollut hyvä. Rehtori, opettajat ja suurin osa vanhemmista ovat innoissaan uudesta opetustavasta ja ovat innokkaita soveltamaan oppimaansa. Se, että kyseessä on suomalainen opetusmenetelmä, on varmasti edesauttanut sekä opettajien että vanhempien kokeilunhalua ja avoimuutta palvelua kohtaan. Palvelussa näkyy myös eräänlainen suomalainen nöyryys, mikä auttaa luomaan hyviä suhteita.

 

 

Ekaluokkalaiset ensimmäisellä Moomin Language School tunnilla opettajansa johdolla.

Ekaluokkalaiset ensimmäisellä Moomin Language School -tunnilla opettajansa johdolla.

 
Inka vetää toista ekaluokkalaisten ryhmää.

Inka vetää toista ekaluokkalaisten ryhmää.

 
Koulun englanninopettaja perehtyy myös Moomin Language Schooliin käytännössä.

Koulun englanninopettaja perehtyy myös Moomin Language Schooliin käytännössä.