Moomin Language School – vinkkejä eskariin

Milja käytti Moomin Language Schoolia ryhmänsä kanssa opetusharjoittelun aikana. Hän kirjoittaa graduaan parhaillaan Skotlannissa.

Toteutin marraskuussa 2016 luokanopettajan opintoihini kuuluvan päättöharjoittelun eskariluokalla Sääksjärven koululla Lempäälässä. Samalla keräsin materiaalia Pro gradu -tutkielmaani varten, jonka aiheena on Moomin Language Schoolin vaikutus oppilaiden sisäiseen motivaatioon vieraan kielen oppimisessa. Graduni on parhaillaan kiireisimmässä työstämisvaiheessa ja sen tuloksia ja tarkempia analyyseja voi lukea myöhemmin keväällä. Kuukauden mittaisen eskareiden kanssa toteutetun kokeilun perusteella päätin kirjoittaa pienen käytännön vinkkilistan opettajille, jotka esikoulussaan saavat mahdollisuuden ottaa Moomin Language Schoolin käyttöön. Vinkit perustuvat omiin kokemuksiini ja ne ovat syntyneet virheiden, kommellusten ja useampien uusien yritysten ansiosta.

 

Aika

Oppimissovelluksen käyttöön varattu aika kannattaa miettiä tarkkaan. Esikoulupäivä kestää vain neljä tuntia ja siitä suuren osan haukkaavat ruokailu, ulkoilu sekä mahdollinen vapaalle leikille varattu aika. Meidän eskariluokalla oli 20 lasta ja käytössä 4 tablettia. Jokainen lapsi harjoitteli uutta kieltä päivittäin sovelluksen avulla 3-10 minuuttia riippuen sisällöstä, lapsesta ja siitä, tehtiinkö lisäharjoituksia. Yhteensä meillä käytettiin sovelluksen kanssa päivässä noin tunti.

 

Graduni empiirisen materiaalin kerääminen ja jatkuva harjoitustilanteiden havainnointi vaikutti meillä olennaisesti olosuhteisiin ja ajankäyttöön, mutta jos omassa luokassani käytetään tulevaisuudessa Moomin Language School -sovellusta, niin ideaalitilanteessa luokalla olisi käytössä omia tabletteja, jotka ovat vapaasti saatavilla koko eskaripäivän ajan. Näin oppimissovelluksella harjoittelu voi tapahtua spontaanisti sopivana hetkenä tai hetkinä pitkin päivää ja tällöin on helpompi myös antaa lapsille enemmän vapautta valita oma Moomin Language School -tuokionsa. Tällainen mahdollisuus itseohjautuvuuteen lisää lasten sisäistä oppimismotivaatiota.

 

Tila

Jokaiselle lapselle on hyvä varata oma tila sovelluksen käyttöön. Lapset alkavat helposti vierekkäin ollessaan vertailla tuloksia ja kiinnittää huomiota enemmän kaverin harjoitteluun kuin omaansa. Lisäksi äänitaso nousee ja muut mahdolliset huoneessa olijat häiriintyvät. Mikäli samassa tilassa on monta lasta, kannattaa käyttää korvakuulokkeita, jotta jokainen voi rauhassa kuunnella vain omaa harjoitustaan. Tämä on tärkeää erityisesti, jos käytetään lisäharjoituksia, joissa voi muun muassa harjoitella omaa ääntämystä.

 

Parin kanssa tai yhdessä ryhmässä harjoitteluun on erikseen varattu aikaa Moomin Language Schoolin ohjeistamissa leikkituokioissa, joissa vuorovaikutus on pääroolissa.

 

Valmistelut

Kannattaa varata hyvin aikaa valmistella tabletit käyttökuntoon. Mikäli koulun verkkoyhteyksissä tai tabletin teknologian kanssa on ongelmia, ne ehtii vielä ratkaista, kun on ajoissa liikkeellä. Tabletteja ei tarvitse olla jokaiselle lapselle omaa, vaan myös vuorottelu onnistuu, sillä jokaisella on sovellukseen oma henkilökohtainen kuvallinen profiili, jolla pääsee laitteella kuin laitteella omaan oppimisympäristöön (tämä oli yksi asioista, joka erityisesti viehätti lapsia).

 

Jälkityöt

Tämä on helpoin osa. Sovelluksesta ulos ja tabletit lataukseen seuraavaa kertaa varten. Meillä oli jokainen tabletti numeroitu ja jokaiselle oli oma säilytyslokeronsa ja suojapussukkansa. Lapset voivat itse huolehtia tabletin lokeroon ja samalla opitaan, kuinka tärkeää on pitää huolta omista kouluvälineistä.

 

Opettaja

Innostunut asenne sovellusta ja harjoittelutilannetta kohtaan sen kaikissa vaiheissa motivoi pieniä oppijoita. Opettajalta saadun kannustuksen ja positiivisen palautteen on todettu lisäävän sisäistä motivaatiota tekemiseen enemmän kuin esimerkiksi ulkoisten, konkreettisten palkintojen. Seurasin tutkimukseni aineistoa kerätessäni kaikkia harjoitustilanteita kuukauden ajan ja tietäen, että olin läsnä, lapset hurrasivat ja esittelivät mielellään omaa harjoitteluaan ja melkein päivittäin suurin osa muisti mainita minulle, montako tähteä ruudulle ponnahti harjoituksen lopuksi.

 

Opettajan rooli positiivisena kannustajana korostuu entisestään Moomin Language Schoolin leikkihetkissä, jolloin touhutaan yhdessä vieraalla kielellä. Jos reippaasti uskaltaa heittäytyä pulputtamaan uudella kielellä, lapset palkitsevat innostuksellaan.

 

Toivottavasti mahdollisimman monet opettajat saavat ryhmässään mahdollisuuden käyttää Moomin Language Schoolia ja sen tarjoamaa digitaalista kielikylpyä, sillä se osoittautui varsin mainioksi ja innostavaksi oppimisympäristöksi sekä opettajan että oppilaiden mielestä. Vinkkilistan myötä toivotan kaikille lapsille ja heitä ohjaaville aikuisille riemukkaita oppimishetkiä!