YLEISET EHDOT

Tenava päiväkodit ja Moomin Language School

1 Ilmoittautuminen
1.1. MOOMIN LANGUAGE SCHOOLIIN (MLS) ilmoittaudutaan joko sähköisellä ilmoittautumislomakkeella osoitteessa www.moominls.com/tenava-ilmoittautuminen tai käsin täytettävällä ilmoittautumislomakkeella joka palautetaan päiväkodin henkilökunnalle.
1.2. Ilmoittautuminen on voimassa lukukauden kerrallaan (syksy tai kevät).

2 Maksut ja maksuehdot

2.1. Yksityisen hoidon tuen/Palveluseteliyksiköt

Palvelun käyttöön sitoudutaan kausikohtaisesti. Päiväkoti veloittaa palvelun käytöstä vanhempia kuukausittain samalla laskulla hoitomaksujen kanssa.
Kuukausimaksu on normaalisti 59 €(sis. ALV). Joulukuu 49 €(sis. ALV). Lapsi osallistuu MLS-palveluun koko kauden ajan ja vanhemmat maksavat kuukausittain maksut.

2.2. Ostopalveluyksiköt

Palvelun käyttöön sitoudutaan kausikohtaisesti. Päiväkoti lähettää vanhemmille laskun palvelun käytöstä kerran kaudessa. Ensimmäinen lasku syyskuussa, joka sisältää syys – joulukuun veloituksen 226 € (sis. ALV). Tammikuussa veloitetaan tammi-toukokuulta 295 € (sis. ALV).

2.3. Sisaralennus on -50%

2.4. Vuorohoidossa olevat lapset

Vuorohoidossa olevien lasten osallistumisesta päivittäiseen oppimiseen ja viikoittaisiin leikkituokioihin neuvotellaan ja sovitaan aina tapauskohtaisesti päiväkodin henkilökunnan kanssa. Jos lapsi ei yrityksestä huolimatta pysty osallistumaan päivittäiseen oppimishetkeen tai viikoittaisille leikkituokioille päiväkodissa, on tällaisessa erikoistapauksissa mahdollista sopia oppimispelin kotikäytöstä edellyttäen, että vanhemmilla on tähän soveltuvat laitteet (Android tai IOS tabletti). Palvelu tarjotaan silloin alennettuun hintaan 49 €/kk.

2.5.  MLS-palvelu on käytössä siihen asti, kunnes kirjallinen peruutusilmoitus on näiden ehtojen kohdan 3 mukaisesti tehty.

2.6. Sairauspoissaoloja tai lomapäiviä ei hyvitetä.

3 Irtisanominen

3.1. Irtisanominen tehdään aina sähköisellä irtisanomislomakkeella.

3.2. Ilmoittautumisen voi irtisanoa 14 pv. ennen seuraavan kuun alkua.

5 Käyttäjärekisteri

Käyttäjärekisteriä käytetään luottamuksellisesti palvelun käytön yhteydessä, laskutuksessa ja MLS:n tiedottamisasioissa. Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarkoituksenmukaista. Katso rekisteriseloste.

Helsingissä 6.6.2016 Moomin Language School