Monikielisyys on tätä päivää

Monikielisyys on tätä päivää

Vuosien ajan luultiin, että monikielisyys olisi haitallista; ihmiset uskoivat, että useamman kielen opiskelu yhtä aikaa häiritsisi äidinkielen kehitystä. Siihen aikaan ei vielä tunnettu vieraan kielen oppimisen hyötyjä eikä tutkimus ollut niin pitkällä kuin tänä päivänä. Onneksi nykyään tiedetään paljon enemmän ja kaksi- ja monikielisyys nähdään rikkautena ja tavoittelemisen arvoisena asiana. Monet vanhemmat tänä päivänä haluavat heidän lapsensa oppivan vieraita kieliä, jotta he menestyisivät globaalissa maailmassamme.

 

Samaan aikaan, kun tutkimus varhaisen vieraan kielen kehityksestä menee eteenpäin, kehitetään uusia sovelluksia vieraan kielen oppimiseen. Viimeisen 10 vuoden aikana tutkimus on edennyt huimaa vauhtia. Tänä päivänä tutkijat sanovat, että paras aika oppia vieraita kieliä on varhaisessa iässä. Kysymys kuuluukin, kuinka varhain vieraita kieliä tulisi oppia?

 

Kielen oppiminen on prosessi

Samaa pohtii ammattibloggaaja Priyanka Gupta artikkelissaan “How early must foreign language learning begin?” Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että kielenoppiminen on pitkä prosessi, ja että pienet lapset käyvät läpi herkkyyskauden, jolloin he ovat erityisen alttiitta oppimaan uusia asioita. Psykologien mukaan lapset oppivat uusia kieliä erityisen nopeasti syntymästä viiteen ikävuoteen asti. Kielenoppimisen vaiheet ovat samat kaikille, mutta se, milloin lapsi saavuttaa kielen kehityksen eri virstanpylväät, on yksilöllistä. Me olemme kaikki erilaisia ja opimme asioita omassa tahdissamme.

 

Paras ikä kielen oppimiselle

Harvardin yliopiston tekemä tutkimus vahvistaa, että paras aika oppia vieraita kieliä on 3-4 vuoden iässä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että toisen kielen oppiminen kehittää luovuutta, kriittistä ajattelua sekä mielen joustavuutta. Lapsen kolme ensimmäistä ikävuotta ovat kriittisimmät, sillä silloin luodaan pohja elinikäiselle oppimiselle. Lapsilla on luonnollinen kyky oppia uusia asioita, ja tämä kyky kehittyy lapsilla juuri 3-4 vuoden iässä. Lisäksi tutustuessaan vieraisiin kieliin jo varhaisessa iässä lapset oppivat, että useiden kielten osaaminen on täysin normaalia – monikielisyys on tätä päivää.