Neuropsykologit ottavat kantaa kielten opetukseen

Neuropsykologit ottavat kantaa kielten opetukseen

Helsingin Sanomat (17.2.2017) julkaisi artikkelin jossa neuropsykologit ottavat kantaa kielten opetukseen.

 

Vieraan kielen oppimisessa parhaat tulokset syntyvät silloin, kun opetus on aloitettu jo varhaisella iällä. Tätä mieltä ovat nyt myös neuropsykologit. Uuden opetussuunnitelman myötä ensimmäisen vieraan kielen opetus aloitetaan yhdeksän vuoden iässä ja toisen vieraan kielen opetus 12 vuoden iässä. Tämä ei kuitenkaan ole se kaikista paras aika, vaan kielten opetus tulisi aloittaa vieläkin aikaisemmin.

 

Herkkyyskausi hyötykäyttöön

Neuropsykologinen näkökulma kielten keskustelussa on uusi, mutta neuropsykologienkin mielestä pienillä lapsilla on herkkyyskausi, jolloin he oppivat helposti esimerkiksi uusia kieliä. Vieraita kieliä voi toki opiskella vauvasta vaariin, mutta tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että pienet lapset oppivat vieraita kieliä helpommin kuin nuoret ja aikuiset. Siitä on myös erityisesti hyötyä lasten aivojen kehitykselle. Näin ollen kaiken uuden oppiminen helpottuu ja nopeutuu.

 

Tällä hetkellä toisen vieraan kielen opiskelu aloitetaan murrosiässä, jolloin nuoret nolostuvat helpommin ja kokevat usein motivaation puutetta. Motivaation puute on sen takia nostettu esiin yhdeksi ongelmaksi vieraiden kielten opetuksessa. Murrosiässä olevat nuoret eivät välttämättä välitä kielten oppimisen hyödyistä.

 

Hyötyjä vauvasta vaariin

Tutkijoiden mukaan vieraiden kielten opiskelu ja monikielisyys voivat näkyä jopa vanhuudessa asti. Jo pienenä saavutettu monikielisyys voi esimerkiksi lykätä vanhuuden muistisairauksia. Näin ollen monikielisyydestä ei ole hyötyä ainoastaan koulumenestyksessä ja työelämässä, vaan sillä on myös terveydellisiä hyötyjä vanhuuteen asti.

 

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen onkin ilmoittanut ensi syksynä tehtävästä kokeilusta, jossa vieraiden kielten opetus aloitetaan jo ensimmäisellä luokalla tai jopa päiväkodissa. Tutkijat toteavat, ettei vieraiden kielten opetuksen myöhäiselle aloitukselle löydy perusteluja. Aivojen kehityksen puolesta olisikin suotavaa, että jo päiväkoti-ikäiset lapset saisivat oppia vieraita kieliä leikin kautta.