Oppimispelit päiväkodin kielten opetuksessa

Oppimispelit päiväkodin kielten opetuksessa

Moomin Language School tarjoaa päiväkodeille ja kouluille digitaalisen kielikylvyn. Digitaalisessa kielikylvyssä yhdistyy hauskasti sekä yksilöllinen että sosiaalinen oppiminen. Moomin Language Schoolin oppimissovellus on monipuolinen ja laadukas. Laadun takaa se, että palvelu on kasvatusalan asiantuntijoiden ja kielipedagogien suunnittelema. Palvelua kehitetään myös jatkuvasti eteenpäin. Tutkimukset tukevat käsitystämme siitä, että oppimissovellukset edesauttavat oppimista ja tarjoavat laadukkaan lisän opetukseen.

Bent Meyer Aalborgin yliopistosta Kööpenhaminasta on erikoistunut oppimispeleihin ja tutkinut paljon oppimispelejä osana opetusta. Vuonna 2013 Meyer julkaisi tutkimuksen, jossa tutkittiin oppimispelejä kielten opetuksessa. Vaikka oppimispelit usein yhdistetäänkin viihdepeleihin, on oppimispeleillä aivan erityinen paikka markkinoilla tänä päivänä.

Englannin kielen taito on avainasemassa tämän päivän globaalissa maailmassa. Mitä aikaisemmin englannin kieli opitaan, sen parempi. Oppimispelit ja englannin kieli sopivat hyvin yhteen, sen toteaa myös Meyer tutkimuksessaan. Markkinoille on tullut useita ilmaisia ratkaisuja, joista osa tarjoaa hauskoja kokonaisuuksia mm. sanaston harjoitteluun. Suuresta osasta pedagoginen suunnittelu puuttuu kuitenkin täysin. Pitkäaikaiset oppimisratkaisut hakevat vielä paikkaansa.

Oppimispeli ei ole hyvä vain siksi, että se on oppimispeli. Meyerin tutkimustulokset osoittavat, että vain laadukkaat oppimispelit päätyvät päiväkoteihin ja kouluihin. Laadukas oppimispeli on hyvin suunniteltu ja palvelee asiakastaan. Oppimispelin avulla täytyy syntyä tuloksia. Jos kyseessä on oppimispeli englannin opiskeluun, lasten täytyy myös oppia englantia monipuolisella ja pedagogiikkalähtöisellä tavalla. Digitaalisuuden ansiosta lapsi voi uppoutua eri maailmoihin, mikä lisää kiinnostusta ja motivaatiota opetuksessa. Moomin Language Schoolin avulla lapsi pääsee oppimaan englantia monissa eri oppimisympäristöissä. Puhumista ja ääntämistä voidaan harjoitella kielistudiossa, kun taas käytännön englantia harjoitellaan kavereiden kanssa leikkituokioissa. Eri ympäristöt tukevat kielen eri osa-alueita. Paljon on keskustelua siitä, että englannin oppiminen varhain johtaa menestykseen koulussa sekä myöhemmin työelämässä.

Meyer huomauttaa, että vaikka varhainen vieraan kielen oppiminen oppimispelien avulla onkin hyödyllistä, on myös muita tärkeitä asioita, jotka täytyy muistaa oppimispeleihin liittyen. Meyer korostaa oppimispelien pedagogiikkaa, sisällön suunnittelua sekä positiivisen palautteen tärkeyttä. Parhaimmillaan oppimispeli mahdollistaa sen, että lapsi saa positiivista palautetta aktiivisesti. Varsinkin päiväkodissa on erittäin tärkeää, että lapset saavat positiivista palautetta, jotta heidän itsetuntonsa kasvaa ja motivaatio pysyy korkealla.

Pedagogiikka on erittäin tärkeä osa laadukasta oppimispeliä ja sisältö vaatii hyvää suunnittelua. Moomin Language School -palvelussa sisällön ja pedagogiikan suunnitteluun on panostettu erityisesti lasten kokonaisvaltaisen kehittymisen näkökulmasta ja kielitaito karttuu pikkuhiljaa vahvaksi neljän vuoden opetussuunnitelman avulla. Käyttökoulutuksen merkitystä osana laadukasta palvelua on hyvä korostaa ja tätä mieltä on myös Meyer. Koulutuksen myötä opettajat saavat henkilökohtaisen opastuksen palvelun käyttöön, ajankohtaista tietoa varhaisesta kielen kehittämisestä, sekä mahdollisimman helpon ja motivoivan alun palvelun käyttöön, minkä jälkeen he osaavat hyödyntää palvelua parhaalla mahdollisella tavalla lasten eduksi.

 

Meyer, B. (2013). ”Game-Based Language Learning for Pre-School Children: A Design Perspective” The Electronic Journal of e-Learning Volume 11 Issue 1