Parantaako teknologia oppimista?

Parantaako teknologia oppimista?

Elämme digitaalista aikakautta joka tarkoittaa, että käytämme, jaamme, kommunikoimme sekä kehitämme teknologiaa lähes päivittäin, jo nuoresta iästä alkaen. Teknologia kehittyy huimaa vauhtia, joten myös nuorimmat käyttäjät tarvitsevat hyvät IT taidot. Tämän tietäen, vain harvat kuitenkin kehittävät teknologiaa. Teknologia ja sen hallitseminen ovat tärkeää, jotta lapsemme voivat elää sivistyneessä, teknologisessa maailmassa. Lapsemme tarvitsevat itseluottamusta ja taitoja, jotta he voivat käyttää teknologiaa koulussa, kotona sekä myöhemmin työelämässä. Tämän päivän lapset syntyvät maailmaan jossa älypuhelimet, tietokoneet sekä tabletit ovat arkipäivää. Minkä takia koulu olisi mitenkään erilainen teknologian suhteen? Meidän mielestämme koulun ei kuuluisikaan olla yhtään erilaisempi. Koulun tulisi heijastaa lasten todellisuutta ja arkipäivää. Sen takia koulun kuuluisi pysyä mukana teknologisessa kehityksessä jossa digitaaliset oppimispalvelut olisivat välttämättömyys.

 

Teknologiset taidot eivät ainoastaan ole välttämättömyys tämän päivän teknologisessa maailmassa, ne voivat myös olla hyödylliset. Tutkimukset osoittavat, että teknologian käyttö koulussa sekä sen soveltaminen opetussuunnitelmaan, parantavat oppimista. Alla olemme listanneet hyötyjä teknologian käytöstä koulussa:

 

Oppimisen seuranta on helpompaa – Digitaaliset oppimisratkaisut mahdollistavat opettajille sekä vanhemmille, yksittäisen oppilaan oppimisen seurannan verkossa reaaliaikaisesti. Tämä on erittäin tärkeä ominaisuus opettajille. Seuraamalla oppilaan oppimisprosessia ja saamalla statistiikkaa oppimisesta, opettaja voi tehokkaammin tukea oppilasta haasteellisissa osa-alueissa.  Tämä auttaa opettajaa tukemaan yksittäisiä oppilaita hyvin henkilökohtaisella tasolla.

 

Jokainen kulkee omaa polkuaan – Digitaaliset oppimisratkaisut mahdollistavat usein sen, että jokainen oppilas voi edetä ja kehittyä omassa tahdissaan. Englanninkielen maisteri Nita Kuutila (Kuutila, 2016) on pro gradu tutkimuksessaan tutkinut omatahtista oppimista. Tulokset osoittavat, että kun oppilas pystyy etenemään omassa tahdissaan, oppiminen syventyy eikä oppilaan tarvitse murehtia, että jäisi jälkeen muista. Oppimista voidaan muuntaa sellaiselle tasolle, että se sopii jokaiselle yksittäiselle oppilaalle. Olemme kaikki yksilöitä ja jokaisella meistä on oma tapansa oppia uusia asioita.

 

Oppiminen on hauskempaa – Oppilaat voivat kokea, että oppiminen on hauskempaa, kun teknologia on osa oppimista, ja sitähän oppiminen kuuluukin olla! Käyttämällä digitaalisia oppimisratkaisuja oppilaat saavat olla aktiivisempia oppimisprosessissa joka tekee oppimisesta hauskempaa sekä tehokkaampaa.

 

Valmistaa oppilaita tulevaisuuteen – Viimeistään nyt kaikille tulisi olla selvää, että digitalisaatio on tullut jäädäkseen ja sen takia meidän täytyy valmistella oppilaita teknologisesti vaativaan tulevaisuuteen. Teknologia ja digitaaliset oppimisratkaisut ovat osa modernia koulua.

 

Muisti paranee oppiessa – Digitaaliset oppimisratkaisut tukevat opitun muistamisessa, kun useaa aistia hyödynnetään samanaikaisesti oppimisessa. Sen lisäksi muistia voi harjoittaa esimerkiksi digitaalisten muistipelien avulla. Muistutamme myös, että monikielisyys kehittää muistia jo itsessään. Digitaalisuus parhaimmillaan tehostaa sitä.

 

Kuutila, N. (2016). PERSONALIZED LEARNING IN ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE EDUCATION

Nuutinen. (2003). Miten aistit vaikuttavat oppimiseen