Digiloikka kaipaa myös kieliloikkaa

Digiloikka kaipaa myös kieliloikkaa

Digiloikka kaipaa myös kieliloikkaa Helsingin Sanomien julkaisemassa artikkelissa (19.2.2017) kyseenalaistetaan se, onko Suomi edelleen kielitaitoinen maa. Koska olemme niin pieni maa, meidän olisi tärkeä osata myös muita kieliä pärjätäksemme globaalissa maailmassa. Vaikka Suomi on yleisesti tunnettu kielitaitoisena maana, nykytilanne on se, että nuoret oppivat heikon ruotsin ja melko hyvän englannin. EU:ssa tavoitellaan yleisesti tilannetta, jossa

Miksi äidinkieli on niin tärkeää?

Miksi äidinkieli on niin tärkeää?

Miksi äidinkieli on niin tärkeää? Professori Jim Cummins Toronton yliopistosta on kirjoittanut äidinkielen tärkeydestä. Miksi on niin tärkeää, että vanhemmat puhuvat omaa äidinkieltään lapselle? Cummins toteaa tutkimusten osoittavan vahvasti, että äidinkielellä on todella tärkeä rooli lapsen kokonaisvaltaisessa kehityksessä. Kun lapset kehittävät aikaisin taitojaan kahdella tai jopa kolmella kielellä, he saavat syvemmän ymmärryksen siitä, miten eri

Moomin Language School – vinkkejä eskariin

Moomin Language School – vinkkejä eskariin

Moomin Language School – vinkkejä eskariin Toteutin marraskuussa 2016 luokanopettajan opintoihini kuuluvan päättöharjoittelun eskariluokalla Sääksjärven koululla Lempäälässä. Samalla keräsin materiaalia Pro gradu -tutkielmaani varten, jonka aiheena on Moomin Language Schoolin vaikutus oppilaiden sisäiseen motivaatioon vieraan kielen oppimisessa. Graduni on parhaillaan kiireisimmässä työstämisvaiheessa ja sen tuloksia ja tarkempia analyyseja voi lukea myöhemmin keväällä. Kuukauden mittaisen eskareiden

Lasten ruutuaika – kuinka haitallista se on?

Lasten ruutuaika – kuinka haitallista se on?

Lasten ruutuaika – kuinka haitallista se on? Simon Jary (8.2.2017) on kirjoittanut artikkelin ruutuajasta ja siihen liittyvistä mahdollisista haitoista. Jary kirjoittaa paljon Aric Sigmanin ajatuksista ja tulkinnoista lasten ruutuajasta ja siitä, kuinka paljon on sopiva määrä ruutuaikaa pienille lapsille. Aric Sigman on psykologi, ja hänen tutkimuksensa käsittelee autonomista hermostoa. On vanhempia, joiden mielestä teknologia ja

Neuropsykologit ottavat kantaa kielten opetukseen

Neuropsykologit ottavat kantaa kielten opetukseen

Neuropsykologit ottavat kantaa kielten opetukseen Helsingin Sanomat (17.2.2017) julkaisi artikkelin jossa neuropsykologit ottavat kantaa kielten opetukseen. Vieraan kielen oppimisessa parhaat tulokset syntyvät silloin, kun opetus on aloitettu jo varhaisella iällä. Tätä mieltä ovat nyt myös neuropsykologit. Uuden opetussuunnitelman myötä ensimmäisen vieraan kielen opetus aloitetaan yhdeksän vuoden iässä ja toisen vieraan kielen opetus 12 vuoden iässä.

Terveiset Educasta!

Terveiset Educasta!

Terveiset Educasta! Moomin Language School oli mukana Educa-tapahtumassa 27.-28. tammikuuta. Varhaiskasvattaja ja fonetiikan tohtori Minna Toivola piti luennon digitaalisesta kielikylvystä varhaiskasvatuksessa lauantaina yhdessä lastentarhanopettaja Anne Kuvajan kanssa. Kuvaja on pyörittänyt Moomin Language Schoolia lasten kanssa Päiväkoti Satumetsässä Jyvässeudulla jo vuoden. Kuulijakuntaa kiinnosti erityisesti Kuvajan omat kokemukset palvelusta ja sen vaikuttavuudesta. Kuvaja kertoi, että kokemukset Moomin

Vanhemman puheenvuoro: ”Sanavarasto on kehittynyt hämmästyttävän nopeasti”

Vanhemman puheenvuoro: ”Sanavarasto on kehittynyt hämmästyttävän nopeasti”

Vanhemman puheenvuoro ”Sanavarasto on kehittynyt hämmästyttävän nopeasti” Vanhemmat pohtivat tänä päivänä paljon monikielisyyttä ja lasten tulevaisuutta osana globaalia yhteiskuntaa. Monet miettivät, voisiko monikielisyyden kehittymistä tukea digitaalisesti. Pyysimme vanhempia kertomaan ajatuksistaan ja kokemuksistaan liittyen Moomin Language Schooliin. Nyt on vuorossa Teija Pihkala, koulutussuunnittelija ja 5-vuotiaan tytön äiti. Kuinka kauan lapsesi on ollut mukana Moomin Language Schoolissa?

Kielitaito on yksi tärkeimmistä tekijöistä onnistuneessa integraatiossa

Kielitaito on yksi tärkeimmistä tekijöistä onnistuneessa integraatiossa

Kielitaito on yksi tärkeimmistä tekijöistä onnistuneessa integraatiossa Nuorten kielitaidottomuus ja maahanmuuttajien kielitaito ei ole haaste ainoastaan Suomessa. Kyseessä on maailmanlaajuinen ilmiö, joka vaatii toimenpiteitä. Elämme keskellä yhtä aikojemme suurinta pakolaiskriisiä, minkä seurauksena Euroopan maissa on enemmän maahanmuuttajia kuin koskaan aikaisemmin. Brittilehti The Independent julkaisi artikkelin (4.12.2016), jossa maan hallintoa patistetaan lisäämään englannin opetusta maahanmuuttajille. Opetusta

Kielitaito vaarassa hävitä

Kielitaito vaarassa hävitä

Kielitaito vaarassa hävitä Kielten opettaja Ulla Kaukola kirjoitti Helsingin Sanomissa suomalaisnuorten kielitaidosta. Suomalaisnuorten kielitaito rapautuu ja yksipuolistuu vauhdilla. Kielitaidottomuus näkyy esimerkiksi siinä, että työmarkkinoilla on vaikea löytää kielitaitoisia ihmisiä. Jopa ruotsinkielisiä työntekijöitä on vaikea löytää, vaikka jokainen suomalainen voisi olla kaksikielinen. Mitä teemme väärin? Ammatillisen koulutuksen uudistus on vähentänyt sekä äidinkielen että vieraiden kielten opetusta.

Teknologia ilman sisältöä on kuin ihminen ilman sydäntä

Teknologia ilman sisältöä on kuin ihminen ilman sydäntä

Teknologia ilman sisältöä on kuin ihminen ilman sydäntä Oppiminen ja teknologia kohtaavat Lontoon Excelissä Bett-tapahtumassa vuosittain tammikuun lopulla kuten myös tänä vuonna. Samaan aikaan Suomessa käynnistyi suuri opetusalan tapahtuma Educa. Osa tiimistä jäi Suomeen ja minä lähdin katsastamaan opetusteknologian kansainvälisiä tuulia. Matka oli kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen, mutta erityisesti niiden ihmisten ansiosta, joiden kanssa matkustin. Matkaa

Kielten opetus pitäisi aloittaa aikaisemmin

Kielten opetus pitäisi aloittaa aikaisemmin

Kielten opetus pitäisi aloittaa aikaisemmin Lapsilla on erinomainen taito oppia uusia asioita, he ovat uteliaita ja heillä on sisäinen halu oppia. Kun oppiminen on lapsilähtöistä ja motivoivaa, uusia asioita opitaan helposti. Sama pätee myös kielten oppimisessa. Jo varhaisesta iästä alkaen lapsista voi kehittyä monikielisiä taitureita, mutta siihen tarvitaan aikaa, motivaatiota, tavoitteita sekä oikeanlaisia pedagogisia ratkaisuja.

Moomin Language School etsii kotitalouksia mukaan pilottiin!

Moomin Language School etsii kotitalouksia mukaan pilottiin!

Moomin Language School etsii kotitalouksia mukaan pilottiin! Moomin Language School järjestää tänä keväänä puolen vuoden mittaisen pilottiohjelman, jossa osallistujat pääsevät testaamaan kielenoppimissovellusta kotona. Palvelumme on jo käytössä useissa päiväkodeissa ympäri Suomen ja sitä on käytetty menestyksekkäästi lasten vieraan kielen kehittämiseen – sovelluksemme avulla lapsen kielitaito karttuu varmasti! Osallistujat valitsevat opittavan kielen ilmoittautumisen yhteydessä; vaihtoehtoina on