Päiväunet auttavat lapsia oppimaan kieliä

Päiväunet auttavat lapsia oppimaan kieliä

Päiväunet auttavat lapsia oppimaan kieliä Arizonan yliopisto Yhdysvalloissa julkaisi tammikuussa 2017 tutkimustuloksia siitä, kuinka päiväunet auttavat pieniä lapsia oppimaan kieliä. Uusien sanojen harjoittelu ja muistaminen vaativat paljon työtä pieneltä lapselta. Tutkimustulokset osoittavat, että erityisesti syvän unen vaihe auttaa meitä muistamaan opittua. Jo kymmenen tunnin uni vuorokaudessa auttaa muistamaan uusia opittuja sanoja. Tutkimuksen mukaan myös päiväunilla

Älylaitteet voivat tehostaa lasten kielen kehitystä

Älylaitteet voivat tehostaa lasten kielen kehitystä

Älylaitteet voivat tehostaa lasten kielen kehitystä Helsingin Sanomissa (5.5.2017) julkaistiin tutkimustietoa siitä, että älylaitteet hidastavat lasten kielen kehitystä merkittävästi. Tutkimustulokset on havaittu ensimmäistä kertaa, joten asiaa kannattaa tarkastella eri näkökulmista. Mainittuun tutkimukseen osallistui 900 lasta, jotka olivat testausvaiheessa puolentoista vuoden ikäisiä. Nuorimmat tutkimukseen osallistuneet lapset, jotka käyttivät älylaitteita, olivat vasta puolivuotiaita. Lapset olivat siis hyvin

Moomin Language School Kasvu-lehdessä

Moomin Language School Kasvu-lehdessä

Moomin Language School Kasvu-lehdessä Varhaiskasvatuksen ammattilaisille suunnattu Kasvu-lehti teki artikkelin Moomin Language Schoolista maaliskuussa. Kasvu-lehti julkaistaan verkkojulkaisuna sekä painettuna versiona. Artikkelin on kirjoittanut Jaana Laitinen. Kielten opetusta leikin lomassa Kasvu-lehden toimittajat kävivät seuraamassa englanninkielistä leikkituokiota Tenava-Taaperossa. Moomin Language Schoolin leikkituokiot ovat suosittuja ja lapset saavat oppia vierasta kieltä laulujen, leikkien sekä tablettien avulla. Leikkituokiot ovat sosiaalista

Laulut ja lorut kielen oppimisen perustana

Laulut ja lorut kielen oppimisen perustana

Laulut ja lorut kielen oppimisen perustana Varhaiskasvatustutkimus etenee koko ajan ja sen myötä saamme enemmän tietoa siitä, minkälaista varhaiskasvatusta päiväkodeissamme tulisi harjoittaa. Uusia oppimismenetelmiä kokeillaan ja integroidaan päiväkodin arkeen. Yhteiskunta kehittyy ja puhutaan uusista käsitteistä kuten digiloikka, lapsilähtöinen oppiminen sekä 2000-luvun taidot. Opetuksen laatua ja tasoa halutaan nostaa päiväkodeissa ja se lisää myös lastentarhanopettajien ja

Äidinkieli on tunteiden kieli

Äidinkieli on tunteiden kieli

Äidinkieli on tunteiden kieli Äidinkieli kehittää tunteita Äidinkieli vaikuttaa vahvasti identiteettiimme. Se auttaa meitä kehittämään itseämme ja vaikuttaa siihen, miten koemme itsemme myöhemmin elämässä. Äidinkieli on ensimmäinen kieli, jota kuulemme ja seuraamme jo ennen syntymäämme ollessamme vielä kohdussa. Lapsi ilmaisee ensimmäiset tunteensa, sanansa ja ajatuksensa omalla äidinkielellään. Sen takia on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota siihen,

Digiloikka kaipaa myös kieliloikkaa

Digiloikka kaipaa myös kieliloikkaa

Digiloikka kaipaa myös kieliloikkaa Helsingin Sanomien julkaisemassa artikkelissa (19.2.2017) kyseenalaistetaan se, onko Suomi edelleen kielitaitoinen maa. Koska olemme niin pieni maa, meidän olisi tärkeä osata myös muita kieliä pärjätäksemme globaalissa maailmassa. Vaikka Suomi on yleisesti tunnettu kielitaitoisena maana, nykytilanne on se, että nuoret oppivat heikon ruotsin ja melko hyvän englannin. EU:ssa tavoitellaan yleisesti tilannetta, jossa

Miksi äidinkieli on niin tärkeää?

Miksi äidinkieli on niin tärkeää?

Miksi äidinkieli on niin tärkeää? Professori Jim Cummins Toronton yliopistosta on kirjoittanut äidinkielen tärkeydestä. Miksi on niin tärkeää, että vanhemmat puhuvat omaa äidinkieltään lapselle? Cummins toteaa tutkimusten osoittavan vahvasti, että äidinkielellä on todella tärkeä rooli lapsen kokonaisvaltaisessa kehityksessä. Kun lapset kehittävät aikaisin taitojaan kahdella tai jopa kolmella kielellä, he saavat syvemmän ymmärryksen siitä, miten eri

Moomin Language School – vinkkejä eskariin

Moomin Language School – vinkkejä eskariin

Moomin Language School – vinkkejä eskariin Toteutin marraskuussa 2016 luokanopettajan opintoihini kuuluvan päättöharjoittelun eskariluokalla Sääksjärven koululla Lempäälässä. Samalla keräsin materiaalia Pro gradu -tutkielmaani varten, jonka aiheena on Moomin Language Schoolin vaikutus oppilaiden sisäiseen motivaatioon vieraan kielen oppimisessa. Graduni on parhaillaan kiireisimmässä työstämisvaiheessa ja sen tuloksia ja tarkempia analyyseja voi lukea myöhemmin keväällä. Kuukauden mittaisen eskareiden

Lasten ruutuaika – kuinka haitallista se on?

Lasten ruutuaika – kuinka haitallista se on?

Lasten ruutuaika – kuinka haitallista se on? Simon Jary (8.2.2017) on kirjoittanut artikkelin ruutuajasta ja siihen liittyvistä mahdollisista haitoista. Jary kirjoittaa paljon Aric Sigmanin ajatuksista ja tulkinnoista lasten ruutuajasta ja siitä, kuinka paljon on sopiva määrä ruutuaikaa pienille lapsille. Aric Sigman on psykologi, ja hänen tutkimuksensa käsittelee autonomista hermostoa. On vanhempia, joiden mielestä teknologia ja

Neuropsykologit ottavat kantaa kielten opetukseen

Neuropsykologit ottavat kantaa kielten opetukseen

Neuropsykologit ottavat kantaa kielten opetukseen Helsingin Sanomat (17.2.2017) julkaisi artikkelin jossa neuropsykologit ottavat kantaa kielten opetukseen. Vieraan kielen oppimisessa parhaat tulokset syntyvät silloin, kun opetus on aloitettu jo varhaisella iällä. Tätä mieltä ovat nyt myös neuropsykologit. Uuden opetussuunnitelman myötä ensimmäisen vieraan kielen opetus aloitetaan yhdeksän vuoden iässä ja toisen vieraan kielen opetus 12 vuoden iässä.

Terveiset Educasta!

Terveiset Educasta!

Terveiset Educasta! Moomin Language School oli mukana Educa-tapahtumassa 27.-28. tammikuuta. Varhaiskasvattaja ja fonetiikan tohtori Minna Toivola piti luennon digitaalisesta kielikylvystä varhaiskasvatuksessa lauantaina yhdessä lastentarhanopettaja Anne Kuvajan kanssa. Kuvaja on pyörittänyt Moomin Language Schoolia lasten kanssa Päiväkoti Satumetsässä Jyvässeudulla jo vuoden. Kuulijakuntaa kiinnosti erityisesti Kuvajan omat kokemukset palvelusta ja sen vaikuttavuudesta. Kuvaja kertoi, että kokemukset Moomin

Vanhemman puheenvuoro: ”Sanavarasto on kehittynyt hämmästyttävän nopeasti”

Vanhemman puheenvuoro: ”Sanavarasto on kehittynyt hämmästyttävän nopeasti”

Vanhemman puheenvuoro ”Sanavarasto on kehittynyt hämmästyttävän nopeasti” Vanhemmat pohtivat tänä päivänä paljon monikielisyyttä ja lasten tulevaisuutta osana globaalia yhteiskuntaa. Monet miettivät, voisiko monikielisyyden kehittymistä tukea digitaalisesti. Pyysimme vanhempia kertomaan ajatuksistaan ja kokemuksistaan liittyen Moomin Language Schooliin. Nyt on vuorossa Teija Pihkala, koulutussuunnittelija ja 5-vuotiaan tytön äiti. Kuinka kauan lapsesi on ollut mukana Moomin Language Schoolissa?