Lasten oppimistulokset paranivat Moomin Language Schoolin avulla Malesiassa

Lasten oppimistulokset paranivat Moomin Language Schoolin avulla Malesiassa

Tapaustutkimuksen mukaan Moomin Language Schoolilla on positiivinen vaikutus lasten kielitaitoon.

 

Heti näin vuoden alkuun olemme saaneet positiivisia uutisia Malesian Selamasta, jossa Moomin Language Schoolia on pilotoitu vuoden ajan. Pilotin aikana lapset ovat käyttäneet oppimissovellusta ja osallistuneet opettajan vetämiin leikkituokioihin.

 

Pilotin aikana Perakin osavaltio teki tapaustutkimuksen liittyen lasten oppimistuloksiin. Tutkimuksessa seurattiin kahden lapsiryhmän oppimistuloksia: ensimmäinen ryhmä käytti Moomin Language Schoolia englannin oppimiseen, kun taas toinen ryhmä opetteli englantia perinteisesti oppikirjan avulla. Ryhmien kielitaito testattiin maaliskuussa, toukokuussa ja marraskuussa, minkä jälkeen tuloksia verrattiin keskenään.

 

Malaysian children using the Moomin Language School learning application

Moomin Language School nähtiin helppokäyttöisenä palveluna, joka edistää lasten oppimista ja itsetuntoa, ja joka tukee kansallisen opetussuunnitelman tavoitteita.

 

Kaikkien lasten kielitaito kehittyi testien mukaan, mutta Moomin Language Schoolia käyttäneiden lasten tulokset olivat verrokkiryhmää paremmat. Palvelun nähtiin vaikuttavan lasten kielitaitoon positiivisesti sekä lisäävän heidän rohkeuttaan käyttää uutta kieltä. Lisäksi Moomin Language School nähtiin helppokäyttöisenä ja Malesian kansallisen opetussuunnitelman tavoitteita tukevana.

 

Results of the case study.

Moomin Language Schoolia käyttäneet oppilaat saivat keskimäärin 18% enemmän oikeita vastauksia testeissä.

 

Tapaustutkimuksen tiivistelmä on nähtävissä täällä (englanniksi).