Tabletit ovat tärkeä osa päiväkotipäivää

Tabletit ovat tärkeä osa päiväkotipäivää

Susanne Kjällander on filosofian tohtori didaktiikassa Tukholman yliopistolla. Hän oli mukana AppKnapp-nimisessä projektissa (suomennettuna AppNappula), jossa haluttiin selvittää, voivatko tabletit kehittää ja parantaa päiväkotitoiminnan laatua.

 

Varhaiskasvatuksessa tabletit ja digitaaliset oppimisratkaisut jakavat mielipiteet usein kahteen eri ryhmään. Yhdellä puolella ovat ne, jotka kannattavat tablettien käyttöä myös päiväkodissa ja ovat halukkaita kehittämään toimintaa. Toisella puolella ovat sitten taas ne, jotka ovat tabletteja vastaan eivätkä ole niin innokkaita suuresta muutoksesta. Kaikki uusi on aina hankalaa alussa, mutta ajan myötä kaikki yleensä aina lähtee sujumaan hyvin. Valitettavasti varhaiskasvatus useimmiten jää jälkeen yhteiskunnallisessa kehityksessä – se on nähty myös digitalisaation yhteydessä. Kun koulussa oppilaat ovat jo tottuneita käyttämään tabletteja tunnilla, varhaiskasvatuksen päättäjät vasta miettivät, voidaanko tabletteja hankkia myös päiväkoteihin.

 

Tabletti oppimisen tukena

Ruotsin opetushallitus (Skolverket) julkaisi nettisivuillaan helmikuussa 2016 AppNappula-projektista raportin, jossa Kjällander itse antaa vihreää valoa tableteille. Projektin tulokset osoittavat sen, että tabletit ovat tärkeä osa päiväkotipäivää. Kjällander nostaa esiin mahdollisuuden yhteistyöhön sekä tutkivaan oppimiseen tablettien avulla. Tabletit on suunniteltu niin, että lapset voivat käyttää niitä helposti myös yhdessä. Yhdessä ratkotaan opettajan antamia tehtäviä ja oman vuoron odottaminen sujuu spontaanisti samalla, kun auttaa kaveria. Tablettien helppokäyttöisyyden ja monipuolisuuden takia tutkiva oppiminen on helppoa. Lapset pystyvät itse käyttämään erilaisia pedagogisia sovelluksia ja etsimään tietoa siitä, mistä he ovat kiinnostuneita. Tabletti seuraa helposti lapsia myös leikissä: sitä voi esimerkiksi käyttää kassakoneena kauppaleikeissä.

 

Nina Bølgan Oslon ja Akershusin yliopistosta on tutkinut teknologian käyttöä varhaiskasvatuksessa 90-luvun puolivälistä vuoteen 2012. Vaikka tutkimus aloitettiinkin vuosia sitten, voidaan kuitenkin todeta, että vielä on paljon parannettavaa. Bølgan on enimmäkseen tutkinut Norjan tilannetta, mutta tuloksia voidaan verrata myös muihin Euroopan maihin. Bølgan on esimerkiksi sitä mieltä, että julkisessa keskustelussa ei anneta tarpeeksi tilaa teknologian käytölle ja mahdollisuuksille varhaiskasvatuksessa. Hän myös korostaa, kuinka tärkeää on, että lastentarhanopettajakoulutuksessa panostetaan digitaalisiin oppimisratkaisuihin. Jos lastentarhanopettajat itse eivät ole tietoisia teknologian mahdollisuuksista ja hyödyistä, miten varhaiskasvatusta silloin voidaan kehittää teknologisempaan suuntaan? Bølgan yhtyy myös Kjällanderin ajatuksiin siitä, että teknologia ja digitaaliset oppimisratkaisut tuovat hyvän lisän varhaiskasvatukseen ja nostavat päiväkotitoiminnan laatua.

 

Bølgan, N. (2012). From IT to Tablet: Current Use And Future Needs in Kindergartens

Skolverket. (2016). Surfplattan blir deltagare i leken