Kahvilassa opitaan englantia!

Kahvilassa opitaan englantia!

Mumin Kaffe -lastenkahvilaketju ja Moomin Language School ovat samalla asialla – lapsen asialla. Molempia tahoja yhdistää aito kiinnostus lasten hyvinvointiin, mutta ne eivät pelkästään haaveile osallistumisesta lasten kehitykseen ja lapselliseen arkeen, vaan tekevät töitä näiden asioiden eteen.

 

Mumin Kaffe ruokkii masun lisäksi mielikuvitusta kannustamalla lapsia leikkimään kahviloissaan. Moomin Language School taas kunnioittaa lapsen kykyä omaksua asioita, kuten uuden kielen, lapsille ominaisella tavalla: leikkimällä. Useamman kielen puhuminen on rikkaus, jota tuleekin tukea ja kannustaa. Yhteinen kieli yhdistää ihmisiä, auttaa sosiaalisessa kehityksessä ja ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Myös matemaattinen ajattelu sujuu usein helpommin, jos lapsi saa mahdollisuuden oppia kieliä varhain.

 

Oppimista lapsen ehdoilla

Siinä missä Mumin Kaffe antaa kahviloissaan lapsen näkyä, kuulua ja olla lapsi, suo kielikoulu lapselle mahdollisuuden kehittyä monikieliseksi taituriksi. Näiden mahdollisuuksien positiiviset vaikutukset ulottuvat laajalle läpi koko elämän. Ja kaikki tämä tapahtuu lapsen ehdoilla.

 

Moomin Language School on digitaalinen oppimisympäristö, joka auttaa lapsia oppimaan uuden kielen ilon ja leikin kautta. Varhainen kieltenoppiminen luo vahvan pohjan kaikelle oppimiselle ja vaikuttaa hyvin laajasti lasten kehitykseen. Kielikoululaiset tapaavat kerran viikossa englanninkielisen leikkituokion merkeissä, ja tekevät muuna aikana oppimissovelluksen avulla kotioloissa harjoituksia. Oppimissovelluksen harjoituksiin menee päivässä ainoastaan 5- 15 minuuttia.

 

Lisätietoa Mumin Kaffesta
Markkinointijohtaja: Marjut Ruusuvaara / marjut@muminkaffe.com / gsm 040 7707676

 

Lisätietoa Moomin Language Schoolista
Markkinointijohtaja: Tii Pylvänäinen / tii.pylvanainen@playvation.com / gsm. 050 3584190

 

www.muminkaffe.com
https://www.facebook.com/muminkaffe/?fref=ts

 

www.moominls.com
https://www.facebook.com/moominlanguageschool/?fref=ts