Vieraista kielistä on hyötyä puhujan tunnistamisessa

Vieraista kielistä on hyötyä puhujan tunnistamisessa

Kaksikieliset lapset ovat yksikielisiä ikätovereitaan parempia tunnistamaan puhujia heidän puheestaan. Tähän viittaavia tuloksia saatiin tutkimuksessa, jonka apulaisprofessori Susannah Levi suoritti New Yorkin yliopiston kulttuurin, koulutuksen ja inhimillisen kehityksen yksikössä. Tutkimus julkaistiin 12.6.2017, ja siitä on kirjoittanut muun muassa brittilehti Independent.

 

Kyseinen hyöty ei kuitenkaan koske vain kaksikielisiä lapsia. Tutkimukseen osallistuneiden kaksikielisten ryhmään sisällytettiin myös lapsia, jotka ovat yksikielisiä mutta ovat päivittäin tekemisissä toisen kielen kanssa. Myös muuten yksikieliset lapset voivat siis mahdollisesti saavuttaa tutkimuksen osoittaman kaksikielisyyden edun, jos heille tarjotaan tilaisuus olla systemaattisesti tekemisissä vieraan kielen kanssa. Näin ollen lapset pääsevät jo varhaisessa iässä kehittämään sosiaalista älykkyyttään, joka on tärkeä taito nykymaailmassa.

 

Puhujan tunnistuksesta hyötyä kommunikaatiossa

Puhuessamme me emme anna tietoa vain puheenaiheestamme, vaan myös itsestämme. Usein puheen sisällölle annetaan suurempi painoarvo, mutta puhujasta saatava tieto on myös keskeinen osa viestintää sekä tärkeä tekijä kerrotun ymmärtämisessä. Puhujan tunnistaminen voi vaikuttaa suhtautumiseemme ja siihen, kuinka totena pidämme sanottua. Puhujaan liittyvän tiedon analysointi on lisäksi monitahoinen tehtävä, joka vaatii sekä sosiaalisia taitoja että havainnointikykyä.

 

Tutkimuksessaan Levi arvioi noin neljänkymmenen lapsen kykyä tunnistaa puhuja, kun hän puhuu lapsille tuttua kieltä (englanti) ja kun hän puhuu lapsille tuntematonta kieltä (saksa). Lisäksi Levi arvioi, miten nopeasti lapset oppivat yhdistämään äänen ja henkilön. Tutkimus osoitti, että kaksikieliset lapset pystyivät erottamaan eri puhetta sekä tutulla että tuntemattomalla kielellä tarkemmin kuin yksikieliset lapset. Lisäksi kaksikieliset lapset oppivat nopeammin yhdistämään puhujan ja tämän äänen. Tutkimuksessa huomattiin myös, että vanhemmat lapset olivat parempia tunnistamaan puhujia kuin nuoremmat. Tämä viittaa siihen, että puhujan tunnistus kehittyy lapsen kasvaessa.

 

Tutkimuksen voi lukea täältä (englanniksi).