Moomin Language School

Se leikkisämpi tapa oppia kieliä

Vieraan kielen oppiminen lapsena on ainutlaatuinen mahdollisuus, jonka positiiviset vaikutukset ulottuvat laajalle läpi koko elämän.

Moomin Language School on digitaalinen oppimisympäristö, joka auttaa lapsia oppimaan uuden kielen ilon ja leikin kautta. Varhainen kieltenoppiminen luo vahvan pohjan kaikelle oppimiselle ja vaikuttaa hyvin laajasti lasten kehitykseen, ei pelkästään kielitaitoon.*

5 minuuttia päivässä riittää
Moomin Language School -oppimissovellus sidotaan osaksi päiväkodin tai koulun arkea, ja oppimiseen menee päivittäin vain 5-15 minuuttia.  Sovellus tarjoaa uuden oppisisällön joka arkipäivä, sisältäen erilaisia pelillisiä harjoituksia kielen kaikkien osa-alueiden harjoittamiseen. Kielitaidon lisäksi harjoitukset kehittävät mm. lapsen luovuutta, muistia, matemaattista ajattelua ja sosiaalisia taitoja.

Useista muista kieltenoppimissovelluksesta poiketen Moomin Language Schoolissa jokaisen lapsen oppimista on mahdollista seurata reaaliajassa.

Vuorovaikutus tehostaa kielenoppimista
Päivittäisen oppimissovelluksen lisäksi osana Moomin Language School-palvelua on myös leikkituokiot**, jotka sisältävät leikkejä, musiikkia, ja askartelua. Leikkituokioissa syvennetään digitaalisesti opittuja asioita ja rohkaistaan käyttämään uutta kieltä sosiaalisissa tilanteissa muiden lasten kanssa.

Moomin Language Schoolin avulla oppiminen on helppoa, hauskaa, turvallista ja tehokasta!

*Lähde: Euroopan Komissio, Varhainen kieltenoppiminen
** Leikkituokioiden tarjoaminen vaihtelee toimipistekohtaisesti.

 

Asiakkaiden kokemuksia

Yhteystiedot

Moomin Language School

Tekniikantie 12 FIN-02150 Espoo FINLAND
www.moominls.com
Email: info@moominls.com